DHO om arbejderbevægelsen 1870-1900

  • STX 1.g
  • DHO
  • 12
  • 12
  • 2946
  • PDF

DHO om arbejderbevægelsen 1870-1900

Denne opgave er udarbejdet af Studienet som et eksempel på, hvordan en god DHO (Dansk-historieopgave) om arbejderbevægelsen og socialisme i Danmark (1870-1900) kan skrives. I opgaven her tager vi udgangspunkt i digtet "Engelske Socialister" af Holger Drachmann.

Problemformulering
Hvilken betydning fik arbejderklassen og socialismen for Danmark og for dansk litteratur i
perioden 1870-1900?

Redegør for baggrunden for Slaget på fælleden i 1872.
Foretag en kildekritisk analyse af "Maalet er fuldt" af Louis Pio samt et uddrag af Det socialdemokratiske arbejderpartis 1888-program med fokus på de politiske målsætninger. Foretag en analyse og fortolkning af Holger Drachmanns "Engelske Socialister" (1871) med fokus på skildringen af arbejderen.
Vurder hvilken betydning Slaget på Fælleden fik på kort og lang sigt for arbejderbevægelsens politiske kamp i Danmark, og hvordan litteraturen afspejlede arbejderbevægelsens idealer.

Studienets kommentar

Se også DHO-bogen, hvor du finder relevant hjælp til din Dansk-historieopgave.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for Slaget på fælleden og baggrunden 3
Analyse 4
Analyse af ”Engelske Socialister” 5
Analyse af ”Maalet er fuldt” 6
Sammenligning og analyse af Det Socialistiske Arbejderpartis 1888-program 7
Vurdering 8
Konklusion 10
Litteraturliste 11

Uddrag

Indledning
Arbejderbevægelsen i slutningen af 1800-tallet har haft en afgørende betydning for udviklingen af vores velfærdssamfund, som vi kender det i dag. Det var en periode, hvor arbejderne krævede bedre vilkår og begyndte at organisere sig. Arbejderbevægelsen var i begyndelsen en revolutionær bevægelse, og et folkemøde for arbejderne endte i 1872 med voldelige kampe mod politiet. Arbejdernes revolutionære tendenser ses også afspejlet i tidens litteratur med indspark fra blandt andre Holger Drachmann. Med tiden udviklede arbejderbevægelsen sig væk fra de revolutionære tanker. Socialdemokratiet blev valgt ind i Folketinget i 1882, og kampen for bedre vilkår for arbejderne kunne foregå på demokratisk vis.

Først vil jeg redegøre for Slaget på Fælleden og de dårlige vilkår for arbejderne, der var baggrunden for det. Dernæst vil jeg lave en analyse af Holger Drachmanns digt ”Engelske Socialister” med fokus på skildringen af arbejderen. Jeg vil lave en kildekritisk analyse af Pios artikel ”Maalet er fuldt” og af Det Socialdemokratiske Arbejderpartis 1888-program. Til sidst vil jeg vurdere betydningen af Slaget på Fælleden på kort og lang sigt for arbejderbevægelsens politiske kamp, og hvordan litteraturen afspejlede arbejderbevægelsens idealer.

Redegørelse for Slaget på fælleden og baggrunden
I det følgende afsnit vil jeg redegøre for baggrunden for Slaget på Fælleden, herunder arbejdernes vilkår og begyndende organisering. I slutningen af 1800-tallet blev der på grund af industrialiseringen og urbaniseringen skabt en ny arbejderklasse i de større byer. Arbejderklassen bestod både af faglærte og ufaglærte, fx industriarbejdere, håndværkere, kuske, havnearbejdere osv. Det var både mænd, kvinder og børn, der arbejdede, og arbejdsdagene var typisk 13 timer lange.
I Europa førte slutningen af den fransk-tyske krig til Pariserkommunen fra marts til maj 1871. Det var en revolutionær regering, der byggede på socialismen og repræsenterede arbejderkvartererne i Paris. Pariserkommunen og Karl Marx' tanker om samfundet inspirerede danskeren Louis Pio, der i dag opfattes som grundlæggeren af den danske arbejderbevægelse og Socialdemokratiet. Han var ikke selv arbejder, men han mente, at de borgerlige udnyttede arbejderklassen og var skyld i for dårlige levevilkår... Køb adgang for at læse mere

DHO om arbejderbevægelsen 1870-1900

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.