DHO om arbejderbevægelsen

  • STX 2.g
  • DHO
  • 10
  • 11
  • 2313
  • PDF

DHO om arbejderbevægelsen

Denne DHO handler om arbejderbevægelsen og bevægelsens opståen. Bl.a. analyse af P.S. Krøyers maleri "Fra Burmeister og Wains jernstøberi)"

Problemformulering
Hvilke samfundsmæssige forhold gjorde at arbejderbevægelsen opstod i slutningen af 1800-tallet?

For besvarelse af ovenstående problemformulering har jeg følgende problemstilling:
Hvordan opstod industrialiseringen?
Hvordan var arbejderens vilkår?
Hvilken betydning har arbejderbevægelsen haft for det danske samfund?

Studienets kommentar

Virkelig god og fyldestgørende opgave. Billedanalysen måtte dog gerne være yderligere uddybet, ligesom det kunne være relevant at trække tråde til arbejderbevægelsen idag.

Indhold

Forside 1
Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Den industrielle revolution og arbejderbevægelsens fødsel 4
Billedanalyse af Fra Burmeister & Wains Jernstøberi 6
Kildekritik af et læserbrev fra Socialisten 7
Analyse af Septemberforliget 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag

Indledning

I 1800-tallet var der meget få regler om arbejdsforholdene på det danske arbejdsmarked. En typisk arbejdsdag var 10-12 timer seks dage om ugen med en meget lav løn . Og så var der risiko endda for at blive fyret uden varsel. Børn kunne endda lovligt bruges som arbejdskraft – i dag skal man være mindst 12 år. Dengang i slutningen af 1800-tallet var det den enkelte arbejder, der selv aftalte ansættelsesvilkår med arbejdsgiveren. I dag er det dog anderledes – der er på forhånd aftalt nogle faste regler mellem lønarbejdere og arbejdsgivere. Fagforeninger indgår aftaler med arbejdsgiverforeninger vedrørende løn, arbejdstider, afskedigelsesregler, sygdom, ferie, arbejdsmiljø, arbejdsløshedsunderstøttelse. Disse fagforeninger opstod som en konsekvens af den voksende arbejderklasses undertrykkelse. Inden fagforeningerne fremspirede stod hver enkelt arbejder alene, og havde derfor ingen indflydelse på arbejdsvilkår eller løn. Da arbejderne udgjorde en stor procentdel af befolkningen, kunne de sætte krav om arbejdsvilkår og løn til arbejdsgiverne.
Jeg vil redegøre for den industrielle udvikling i Danmark i perioden 1840-1900 og industriarbejdernes levevilkår indtil arbejderbevægelsens opståen. Efterfølgende vil jeg lave en billedanalyse af 'Fra Burmeister & Wains Jernstøberi'. Dernæst vil jeg lave kildekritik af et læserbrev fra 'Socialisten' fra 28. oktober 1872 og desuden analysere 'Septemberforliget'... Køb adgang for at læse mere

DHO om arbejderbevægelsen

[1]
Bedømmelser
  • 03-06-2015
    Udemærket, men lidt kort i analyserne måske