Første verdenskrig | Optakten og eftervirkninger

  • HHX 2. år
  • Historie B
  • 12
  • 5424
  • PDF

Første verdenskrig | Optakten og eftervirkninger

Denne større opgave i Historie om første verdenskrig vil hovedsageligt behandle optakten til første verdenskrig og dens eftervirkninger.

Problemformulering

1. Redegør for Europas stormagter 1870-1914 med fokus på ændringer i magtbalancen

2. Analyser begivenhederne, der ledte op til udbruddet af Første Verdenskrig

3. Vurder hvad og hvem der var skyld i krigen og hvorvidt de efterfølgende begivenheder var skyld i udbruddet af 2. Verdenskrig

Lærers kommentar

Du har lavet en historieopgave lige ”efter bogen” med brug af både primære og sekundære kilder og du har gjort et kæmpe arbejde med at finde lødig og brugbar empiri-jeg er meget imponeret. Du har analyseret kilderne meget grundigt og din analyse når frem til meget præcise konklusioner. Der er noget rod med kvalitativ/kvantitativ metode. Men du har fået 12 og det er opgaven bestemt værd.

Indhold

Motivation for opgaven 2
Indledning 4
Metodiske overvejelser 4
De europæiske magter I 1914 6
Rivaliserende alliancer 7
Vejen til krig 8
Rivaliserende alliancer 8
Nationalisme 8
Flådekapløbet 9
Schlieffen plan 11
Lysene slukkes I hele europa 11
Store begivenheder – store årsager? 12
En dikteret fred 13
Konklusion 14
Kilder 15
Bilag 1 16
Tidslinje over nøglebegivenhederne 16
Bilag 2 18
Europæiske alliancer 1878-1914 18
Bilag 3 18
Citat 18
Bilag 4 19
Wilsons fjorten punkter 19
Bilag 5 21
Versailles-traktaten (1919) 21

Uddrag

Indledning
I årene 1914-1918 udbrød en af århundredets største katastrofer – krigen mellem verdens stormagter. Den havde en helt anden karakter end Anden Verdenskrig, fordi den på mange punkter var uforudset. 10 millioner døde oversteg enhver prognose. Den efterfølgende økonomiske ustabilitet var helt forskellig fra tidligere krigs- og efterkrigstider. For ikke at nævne de politiske konsekvenser - tre kejserrigers fald og en fuldstændig ændring af europakortet, var overhovedet ikke tænkt mulig dengang. At en krig ville bryde ud i form af stormagtskonflikt var forudsigeligt, grundet det alliancemønster der siden århundredeskiftet var cementeret mellem magterne.

Motivation for opgaven
Jeg søger at afdække et emne, som ingen endnu til fulde har fundet et endegyldigt svar på, det står klart at denne opgave på ingen måde kan retfærdiggøre en krig af den størrelse og betydning. Men opgaven vil i korte træk opridse de vigtigste begivenheder og betydningen heraf. Der er skrevet utallige bøger om Første Verdenskrig og endnu flere kommer stadig til. Første Verdenskrig efterlader megen undring, der for har jeg opstillet to hypoteser for opgaven, som har tjent som stor inspiration i arbejdet med min opgave.

Hypoteser
Der er opstillet følgende to hypoteser for opgaven:
1. ”The war to end all war” (President Woodrow Wilson) blev starten til Anden Verdenskrig

2. Tyskland blev pålagt skylden for krigen ved Versaillestraktaten sommeren 1919, på trods af dette kan skylden ikke udelukkende ligges på Tyskland men er en blanding af begivenhederne i 1870-1914.

Metodiske overvejelser
Jeg har anvendt Blooms taksonomiske niveauer til at bearbejde min problemstilling. Først redegør jeg for magtfordelingen op til krigen, dernæst analyserer jeg de forhold, som har påvirket og ændret magtbalancen. Afslutningsvis vurderer jeg konsekvenserne heraf.
Jeg har udelukkende anvendt samtidshistorie i min opgave. Til besvarelse af opgaven har jeg primært anvendt den hermeneutiske metode, da jeg hovedsageligt har arbejdet med tekster og analyse heraf. På trods af at samfundshistorie er defineret som et samfundsvidenskabeligt fag, har jeg hverken anvendt den kvalitative eller kvantitative metode. Den kvalitative metode har ikke været mulig... Køb adgang for at læse mere

Første verdenskrig | Optakten og eftervirkninger

[1]
Bedømmelser
  • 24-04-2014
    Super god opgave. Meget brugbar