Delopgave B: Økonomiske relationer mellem EU og USA | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 7
  • 3018
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Økonomiske relationer mellem EU og USA | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af delopgave B, "Økonomiske relationer mellem EU og USA", fra eksamenssættet "Globalisering og nationalisme", der blev brugt til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på STX d. 24. maj 2017. Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, tabel 2, figur 1 og tabel 3) og figur 1 i fællesdelen (1b) kan udledes om udviklingen i de økonomiske relationer mellem USA og EU. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

3. Diskutér, hvorvidt en frihandelsaftale mellem EU og USA vil være en fordel for borgerne i EU og USA. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2 og videoklippet i bilag B3, og du skal anvende viden om globalisering. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale.

Uddrag

Indledning

I denne opgave vil jeg undersøge udviklingen i de økonomiske relationer mellem USA og EU. Jeg vil først undersøge den generelle udvikling inden for handel med varer imellem USA og EU (tabel 1, tabel 3 og figur 1 fra fællesdelen). Herefter vil jeg dykke ned i udviklingen inden for specifikke varegrupper (tabel 2) og efterfølgende kort undersøge udviklingen indenfor investeringer (figur 1 fra B1). Afslutningsvis vil jeg konkludere. Jeg vil i min undersøgelse benytte relevante beregninger i form af såvel indekstal som procentvise andele.

Den generelle udvikling inden for eksport og import af varer

Tabel 1 er udarbejdet af Europa-Kommissionen i 2016 og viser udviklingen i varehandel mellem EU og USA i mia. euro i perioden 2005-2015. Heri kan aflæses flere relevante forhold. For det første er det værd at bemærke, at USA generelt importerer væsentligt mere fra EU, end landet eksporterer til EU. Forholdet mellem import fra EU og eksport til EU ligger relativt stabilt for USA, dog med et mindre udsving i 2009, hvor forskellen mellem import og eksport er en anelse mindre end de øvrige år. Det kan skyldes finanskrisen. Forskellen mellem import og eksport kan potentielt hænge sammen med forskellen i toldsatser mellem USA og EU. Tabel 3, som er fra 2015 og stammer fra IFRO-udredningen...

---

Indledning

Jeg vil i denne opgave med udgangspunkt i B2 og B3 diskutere, hvorvidt en frihandelsaftale mellem EU og USA vil være en fordel for borgerne i EU og USA. B2, ”Enhedslisten: ”Stop frihandelsaftalen med USA!”, er en tekst fra Enhedslistens hjemmeside, mens B3 er et klip fra TV2 nyheder den 2.5.2016. Begge bilag udtrykker stor modstand mod det såkaldte Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - en omfattende frihandelsaftale mellem USA og EU. Modstanden falder i tre kategorier, som jeg vil bruge til at strukturere min diskussion. Jeg vil diskutere TTIP's betydning for:

• Forsigtighedsprincippet, fødevaresikkerhed og brug af kemi.
• Privatisering af offentlige ydelser.
• Arbejdspladser, vækst og arbejdstageres rettigheder.

Idet der er risiko for at begge bilag er farvede af deres afsenderes politiske overbevisninger vil jeg inddrage supplerende materiale for at få belyst sagen fra flere vinkler. Det supplerende materiale vil bestå af en tekst fra Lægemiddelindustriforeningens hjemmeside , som er valgt, fordi denne forening er meget pro-TTIP, hvormed den supplerer bilagenes anti-TTIP holdninger, samt en artikel fra Information.dk. Derudover vil jeg inddrage viden om globalisering.

Forsigtighedsprincippet, fødevaresikkerhed og brug af kemi

En påstand i B2 er, at TTIP vil medføre mere gift i fødevarer og ”mere skadelig kemi generelt”, og i B3 fremgår det, at TTIP vil betyde, at genmodificeret mad i højere grad træder ind på det europæiske marked. Argumentet bag disse påstande er, at man i EU har en højere forbrugerbeskyttelse, fordi man opererer efter forsigtighedsprincippet, som gør, at man kan forbyde et produkt, hvis blot der er usikkerhed om, hvorvidt det er farligt, mens man i USA skal bevise... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Økonomiske relationer mellem EU og USA | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.