Forholdet mellem Rusland og USA sikkerhedspolitisk | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 24
  • 7208
  • PDF

Forholdet mellem Rusland og USA sikkerhedspolitisk | SRP

Følgende er et Studieretningsprojekt (SRP) om forholdet mellem USA og Rusland ud fra et sikkerhedspolitisk synspunkt, skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A.

Det undersøges hvordan Rusland og USA oplever hinanden, ud fra et sikkerhedspolitisk synspunkt. Der tages afsæt i afslutningen på 2. verdenskrig, hvorefter der sættes fokus på begivenheder, hvor de to parter har været i kontakt med hinanden.

I analysedelen bliver truslen, som den ses fra henholdsvis USA og Rusland, analyseret ud fra to sikkerhedsdoktriner. Afslutningsvis vurderes det, hvorvidt truslen om en 3. verdenskrig er blevet større eller mindre efter Den kolde krig.

SRP'et er skrevet i 2015.

Opgaveformulering

”Hvordan oplever Rusland og USA hinanden ud fra en nutidig sikkerhedspolitisk vurdering?”

Elevens kommentar

Der kan helt sikkert sættes større fokus på sammenhængen i opgaven, med særligt fokus på den redegørende del, hvor denne godt kan komme til at virke en smule ude af kontekst, hvis ikke det argumenteres, hvorfor det er vigtigt.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Forholdet mellem Vesten og Rusland
• Tiden efter 2. Verdenskrig
• • Opdelingen af Tyskland
• • Jerntæppets udfoldning
• • NATO – Den endelige deling af Europa
• Koreakrigen
• Våbenkapløbet
• • Sikkerhedspolitikken under Den Kolde Krig
• Cubakrisen
• Vesten og Rusland i dag
• Opsamling
Trusselsbilledet – set fra et amerikansk og russisk perspektiv
• National Security Strategy
• • Det amerikanske perspektiv
• The Military Doctrine of the Russian Federation
• • Det russiske perspektiv
• Ligheder og uligheder
Er den kolde krig blusset op igen?
• ”Vi befinder os ikke i en ny kold krig”
Truslen om en altødelæggende krig
• Mulighed for hurtig eskalering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Dette afsnit sætter fokus på forholdet mellem Vesten og Rusland samt hvordan dette har ændret sig gennem tiden. Der tages udgangspunkt i afslutningen af 2. Verdenskrig, hvorefter der inddra-ges andre relevante begivenheder, som har påvirket dette forhold. Dette værende Den Kolde Krig, Koreakrigen, Konflikten i Ukraine samt den nutidige, ifølge NATO, Russiske trussel i internationalt luftrum.

Tiden efter 2. Verdenskrig
Atombombens fald over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki i 1945, markeret sejren for den store alliance mellem England, USA og det dengang kendte Sovjetunionen. Der opstod et håb blandt mennesket om, at alliancen ville fortsætte og dermed sikre fred på Jorden. Der skal dog ikke sås tvivl om, at historiens gang fortæller os noget andet.

Følgerne efter 2. Verdenskrig var så voldsomme, at verdenssystemet gik fra at være en mulitpola-ritet til en bipolaritet. Hvor verden før var domineret af Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Sovjet-unionen, Italien, USA og Japan, var det kun USA og Sovjetunionen, som nu stod som verdens abso-lutte magter. For USA havde 2. Verdenskrig betydet en voldsom økonomisk vækst og dette betød at forbundsrepublikken nu befandt sig i en ny højkonjunktur.
Anderledes så det dog ud for Sovjetunionen, som var verdens eneste socialistiske land. Begreber som planøkonomi, femårsplaner og industrialisering var det centrale i Sovjetunionen, og socialis-men kunne altså ikke holde til tyskernes ødelæggelser. 25 millioner russere omkom under krigen, og den røde hærs udspredning i hele Østeuropa betød, at Sovjetunionen, til trods for sine økono-miske problemer, stod som den anden store magt i det bipolare system.

Opdelingen af Tyskland
Da krigen var vundet og Tyskland var besejret valgte man at dele landet op i fire besættelseszoner. Sovjetunionen fik en del, ligesom USA og England gjorde. Frankrig blev efter initiativ fra englæn-derne inviteret med i besættelsen og fik således en zone ved den franske grænse... Køb adgang for at læse mere

Forholdet mellem Rusland og USA sikkerhedspolitisk | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.