Delopgave B: Det økonomiske forhold mellem USA og Kina

Her finder du vores opgavehjælp til Delopgave B: Det økonomiske forhold mellem USA og Kina fra eksamenssættet “En anden verden?”, der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 23. maj 2019.

Opgaveformuleringen lyder:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (figur 1, figur 2, figur 3, figur 4, tabel 1 og tabel 2) kan udledes om det økonomiske forhold mellem USA og Kina. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om konkurrenceevne.

3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper USA’s protektionistiske økonomiske politik har for den amerikanske økonomi. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag B2 og den amerikanske præsident Donald Trumps tweets i bilag B3, og du skal anvende viden om økonomiske mål og international økonomi.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 2

Figur 2 viser det modsatte billede af figur 1. Vi kan se, at USA's eksport af tjenester er kraftigt stigende, mens importen af tjenester fra Kina er svagt stigende i perioden. USA har altså et handelsoverskud i handlen med tjenester, mens Kina har et handelsunderskud. En forklaring kan være landenes forskellige udviklingsniveau. Rige industrilande er typisk de største eksportører af tjenester.

Dog skal det bemærkes, at handlen med tjenester på ingen måde er på niveau med handlen af varer. USA's eksport af tjenester har en værdi på ca. 60 mia. dollars i 2017, mens USA's import af varer har en værdi på ca. 500 mia. dollars i 2017. Selvom USA har et handelsoverskud i handlen med tjenester, så har USA stadig overordnet set i handelsunderskud i handlen med Kina.

Uddrag fra siden Hjælp til at besvare spørgsmål 3

Vi ved fra figur 1 i B1, at USA har et handelsunderskud med Kina. Vi ved også - fra figur 4 i B1 og Trumps tweets i B3 - at handelsunderskuddet skyldes, at Kina har højere toldsatser på amerikanske varer end USA har på kinesiske varer. Derfor kan det være en fordel for den amerikanske økonomi at øge tolden på varer fra lande med høje toldsatser på amerikanske varer, da det kan være med til at begrænse importen fra disse lande. Når importen begrænses, så vil handelsbalancen bliver forbedret. Derudover vil USA stå i forbedret forhandlingsposition, hvis der skal forhandles nye toldsatser.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave B: Det økonomiske forhold mellem USA og Kina

[3]
Bedømmelser
  • 08-09-2022
    Givet af 3.g'er på STX
  • 28-11-2020
    Givet af 2.g'er på STX
  • 04-10-2020
    Givet af 3.g'er på STX