Delopgave B: Social ulighed | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 12
 • 6
 • 2204
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave B: Social ulighed | Samfundsfag A

Her finder du Studienets besvarelse af delopgave B om "Social ulighed" fra eksamenssættet "Ulighed" fra august 2013. Eksamenssættet blev stillet i samfundsfag A på STX.

Opgaveformuleringen lød:
2. Sammenlign de opfattelser af social ulighed, som kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3. I sammenligningen skal du anvende politiske ideologier.

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S). Skriv et notat, som gør Karen Hækkerup i stand til at argumentere for, at det er økonomisk fornuftigt at mindske den sociale ulighed. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag B4.

Uddrag

I det følgende vil jeg sammenligne de opfattelser af social ulighed, bilagene udtrykker. Jeg vil redegøre for påstandene i de enkelte bilag og vise, hvilken politisk ideologi de er udtryk for. Som struktur for min gennemgang vil jeg tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er det grundlæggende syn på ulighed i bilaget? Hvorfor gøres ulighed til et problem? Hvordan skal man gøre noget ved problemet ulighed?

Sammenligning

Bilag B1 er et uddrag fra et debatindlæg i Information med titlen ”Ulighed rammer alle”. Bilaget er skrevet af Richard Wilkinson og Jens Jonatan Steen, hvor sidstnævnte er kendt i den danske politiske debat som direktør for centrum-venstre-tænketanken CEVEA. Det klare budskab i bilaget er, at ulighed er et samfundsproblem, der skaber problemer på en lang række fronter: Sundhedsproblemer, sociale problem og personlige problemer som fx lavt selvværd. Det grundlæggende syn på ulighed er altså, at det er et problem. Overordnet gøres ulighed til et problem ...

---

Kære Karen Hækkerup
I det følgende vil der blive givet en række argumenter for, at det er økonomisk fornuftigt at mindske den sociale ulighed.

Udgangspunktet er en figur udarbejdet af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der helt overordnet viser sammenhængen mellem social ulighed og velstand for en række udvalgte lande (B4). Figuren siger ikke noget om, hvorvidt velstand fører til social ulighed eller om social ulighed fører til velstand. Der bliver derfor givet tre argumenter for, at sammenhængen faktisk er sådan, at en lavere social ulighed fører til velstand. De tre argumenter vil fokusere på, at social lighed fører til: øget tillid i samfundet, en bedre uddannet befolkning og bedre sundhed og derigennem til højere velstand. Til sidst gives en opsummering.

B4 viser den bivariate sammenhæng mellem velstand (BNP pr. indbygger) og ulighed (Gini-koefficienten). Figuren viser en klar sammenhæng mellem ulighed og velstand... Køb adgang for at læse mere

Delopgave B: Social ulighed | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 08-05-2016
  Super godt - især notatet var en stor hjælp til min egen opgave
 • 10-02-2016
  Kommer godt omkring emnet, hjalt mig super meget