Delopgave A: Social arv i uddannelse | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 5
 • 2576
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Social arv i uddannelse | Samfundsfag A

Dette er en besvarelse af delopgave A "Social arv i uddannelse" fra eksamenssættet "Uddannelse" fra maj 2012. Eksamenssættet blev stillet i Samfundsfag A på STX.

Opgaveformuleringen lød:

Delopgave A2. Sammenlign de synspunkter på årsagerne til social arv i uddannelse, som kommer til udtryk i bilag A1, A2 og A3. I sammenligningen skal du anvende sociologiske begreber.

Delopgave A3. Diskutér, i hvor høj grad det er muligt for offentlige institutioner at bryde den negative sociale arv. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A4, og du skal anvende sociologisk teori. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Uddrag

I det følgende vil jeg sammenligne de synspunkter på årsagerne til social arv i uddannelse, som bilagene udtrykker. Rækkefølgen vil være sådan, at jeg først gennemgår bilag A1, dernæst bilag A2 og til sidst bilag A3. Til sidst vil jeg i en konklusion lave en opsamling på de tre bilags syn på årsagerne til social arv i uddannelse.

Det første bilag er et uddrag af en artikel i Weekendavisen fra april 2011 skrevet af Henrik Dørge. Artiklen har titlen “Guldklumper”.

Henrik Dørges centrale påstand er, at man i diskussionen af social arv i højere grad end tidligere bør fokusere på, hvordan forældrene selv spiller en rolle for forbedringen af deres børns sociale arv.

Han citerer Jens Bonke fra Rockwool Fondens Forskningsenhed for at have fundet ud af, at højtuddannede forældre giver mere opmærksom til deres børn end lavtuddannede forældre. De højtuddannede forældre er blandt andet med til at hjælpe deres børn til at forstå, at de skal have en god uddannelse, og hjælpe dem med deres lektier. Derudover sørger højtuddannede generelt for, at børnene får gode vaner, motion og en ordentlig kost. Lavtuddannede forældre sikrer disse ting i langt lavere grad. Med et sociologisk begreb kan man sige, at højtuddannede børn får en bedre primær socialisering end lavtuddannedes børn.

Henrik Dørge forholder sig til social arv i samfundet generelt. Han skriver, at man tidligere i meget høj grad har fokuseret på, hvordan man kunne mindske den negative sociale arv ved hjælp af uddannelsesinstitutionerne. Henrik Dørges forslag er, at man måske bør mindske dette fokus på uddannelse, for som han skriver: ...

---

I det følgende vil jeg give argumentere for og imod, at det er muligt for offentlige institutioner at bryde den negative sociale arv. Diskussionen vil tage udgangspunkt i bilag A4, der er et tv-indslag fra TV Ishøj fra maj 2011 om et projekt på Gildbroskolen, hvis formål er at mindske den negative sociale arv. Derefter vil jeg med udgangspunkt i bilag A1, A2 og A3 give nogle argumenter for, at det ikke er muligt for offentlige institutioner at bryde den negative sociale arv. Derefter vil jeg give en række argumenter for, at offentlige institutioner kan bryde den negative sociale arv. Til sidst vil jeg give en opsummering på diskussionen.

Det konkrete projekt på Gildbroskolen i Ishøj har som sit formål at bryde eventuel negativ social arv blandt børnene på skolen. TV-indslaget består primært af et interview med en lærer i 0. klasse, der forklarer formålet med projektet og giver eksempler på, hvordan projektet konkret fungerer. Ifølge læreren er formålet med projektet at bryde den sociale arv ved at hjælpe børnene til at indgå i aktiviteter og fællesskaber med både voksne og børn. Læreren understreger, at relationer er vigtige for at bryde den sociale arv. En del af projektet er at inddrage børnenes forældre i arbejdet for at bryde den sociale arv. Det sker fx ved at minde forældre om, at deres barn skal med skolen i zoologisk have, og at forældrene derfor skal pakke en ordentlig taske til deres børn. Man får det indtryk, at skolen overtager omsorgen for børnene fra forældrene. Derudover overvåger læreren også børnenes sociale relationer ved fx at interviewe dem og spørge dem, hvem de helst vil være venner med... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Social arv i uddannelse | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 03-05-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  God, hvis det var en redegørende opgave man skulle skrive. God til at forstå bilagene, men er på ingen måde sammenlignende. Jeg synes ikke, at bilagenes forskelle og ligheder kommer ikke godt nok til udtryk
 • 17-04-2016
  Givet af Studerende på 5. år
  Opgaven er som sådan fin til inspiration, men der mangler nogle sociologiske teoretikere og begreber