Danskernes fremtid | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 3
  • 849
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Danskernes fremtid | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er Studienets eksemplariske besvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Danskernes fremtid", der blev stillet i Samfundsfag A på Stx i august 2013.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Argumentér ud fra en konkurrencedemokratisk synsvinkel imod ideen om flere folkeafstemninger, som den kommer til udtryk i citatet nedenfor.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare mønstrene i holdningen til skat, som de fremgår af tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Merete Stagetorn fremhæver, at flere folkeafstemninger vil “udbygge det politiske engagement og dermed styrke demokratiet”. Ud fra en konkurrencedemokratisk synsvinkel er det forkert, da demokratiet ikke bliver styrket af, at der er flere folkeafstemninger - snarere tværtimod. Mette Stagetorn tager nemlig ikke højde for, at det er en forudsætning for meningsfuld deltagelse i folkeafstemninger, at der i befolkningen i forvejen er en høj grad af engagement i og viden om politik. Det kræver mange ressourcer af befolkningen i form af tid og uddannelse jævnligt at skulle sætte sig ind i...

---

Hypotese 1

Et klart flertal af både kvinder og mænd mener, at skatterne i Danmark er passende eller for lave, fordi den universelle velfærdsstat skaber opbakning til et højt skattetryk.

Begrundelse

Danmark har et af de højeste skattetryk i verden. Alligevel mener 69,6% af kvinderne og 64,4% af mændene, at skatterne er passende eller for lave. Det skyldes, at vi i Danmark har en universel velfærdsstat. I en universel velfærdsstat er mange velfærdsydelser tilgængelige for alle, der er i bestemte situationer, uanset formue. I Danmark er der f.eks. gratis ... Køb adgang for at læse mere

Danskernes fremtid | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.