[4]

Fælles fremtid | Fællesdel

Her finder du Studienets opgavehjælp til fællesdelen fra eksamenssættet "Fælles fremtid", der blev brugt til eksamen i Samfundsfag A på STX d. 26 maj 2020. Du kan bruge vores opgavehjælp som en hjælp til din egen besvarelse.

Opgaveformuleringerne er:

Opgave 1a. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de sammenhænge mellem partivalg og holdning til klimaafgifter på flyrejser, der kan udledes af tabel 1. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Opgave 1b. Hvad kan der af tabel 2 udledes om sammenhængen mellem udgifterne til aktiv arbejdsmarkedspolitik og nedadgående social mobilitet? Besvarelsen skal understøttes af et diagram med en lineær regression, der viser sammenhængen mellem udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik og nedadgående social mobilitet. I besvarelsen skal du anvende viden om arbejdsmarkedsforhold.

Besvarelserne af opgaverne 1a og 1b må samlet maksimalt fylde 700 ord.

Her kan du se et uddrag fra opgave 1b

Vi kan se, at punkterne er nogenlunde jævnt placeret omkring tendenslinje. Dog kan man ane en kurvet bevægelse, der kunne betyde, at sammenhængen ikke er lineær.

Vi kan også se, at Danmark er en outlier i forhold til de andre lande. Danmark bruger en markant større andel af BNP på aktiv arbejdsmarkedspolitik. Hvis man tager Danmark ud, så falder R2-værdien til 0,4285. Danmark bærer altså en stor del af sammenhængen.

Vi ved fra opgaveformuleringen, at vi skal inddrage viden om arbejdsmarkedsforhold. Vi synes derfor, at det er relevant at overveje, hvorfor Danmark bruger markant flere penge på aktiv arbejdsmarkedspolitik sammenlignet med de andre lande i figur 1.

Vi ved, at Danmark er kendt for flexicurity-modellen, hvor aktiv arbejdsmarkedspolitik er et af elementerne. Den aktive danske arbejdsmarkedspolitik består bl.a. personlig rådgivning, løntilskud, efteruddannelse, opkvalificering og flexjobs. Det er alle forholdsvis dyre tiltag...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Fælles fremtid | Fællesdel

[4]
Bedømmelser
 • 17-01-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  altid mega god hjælp til inspiration og forståelse af ting
 • 21-11-2020
  Givet af 2.g'er på STX
  utroligt hjælpsom :)
 • 30-03-2022
  Givet af 1.g'er på STX
 • 27-09-2020