Fællesskabets forfald | Fællesdel | Samfundsfag A

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
  • STX 3.g
  • Samfundsfag A
  • 12
  • 2
  • 820
  • PDF

Eksempelbesvarelse: Fællesskabets forfald | Fællesdel | Samfundsfag A

Her er Studienets eksempelbesvarelse af fællesdelen fra eksamenssættet "Fællesskabets forfald", der blev stillet i Samfundsfag A på STX d. 24. maj 2017. Du kan bruge denne besvarelse som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringen lød:

1a. Hvad kan der udledes af tabel 1 og tabel 2 om danskernes forhold til børnepasning og finansiering heraf? Besvarelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om primær og sekundær socialisation.

1b. Opstil tre hypoteser, der kan forklare de mønstre vedrørende den engelske Brexitafstemning, som kommer til udtryk i tabel 3. Hver hypotese skal understøttes af en faglig begrundelse.

Uddrag

Tabel 1 og tabel 2 viser danskernes holdning til, hvem der bør stå for børnepasningen i Danmark, og hvem der bør betale udgifterne til børnepasning af børn under skolealderen, opdelt efter køn. Tabellerne er opført i absolutte tal, som jeg nedenfor har omregnet til andele:

I tabel 1A fremgår det, at næsten 60 % af de samlede respondenter mener, at familien bør betale udgifterne til børnepasning, mens 40 % mener, at det er statens ansvar. Da p-værdien er 0,21, er...

---

Hypotese 1:

Lavtuddannede vælgere ønsker i højere grad end højtuddannede at forlade EU, fordi de lavtuddannedes jobs i højere grad trues af arbejdskraftens fri bevægelighed.

Begrundelse:

Årsagen til, at lavtuddannede ønsker at forlade EU, skal findes i arbejdskraftens fri bevægelighed, som indebærer, at EU-borgere må rejse til et andet EU-land for at finde arbejde. Det har medført, at lande med en høj timeløn har tiltrukket arbejdskraft fra lande, hvor timelønnen og levestandarden er lavere. Denne tendens gælder især for ufaglærte, hvor eksempelvis ufaglærte borgere i Østeuropa har rejst til bedre betalte jobs i Vesteuropa, herunder Storbritannien. Dette har skabt et økonomisk pres for... Køb adgang for at læse mere

Fællesskabets forfald | Fællesdel | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.