SRP om Borgerkrig i Rwanda i Historie A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 19
 • 6655
 • PDF

SRP om Borgerkrig i Rwanda i Historie A og Samfundsfag A

Dette SRP går i dybden med Borgerkrigen i Rwanda i Historie A og Samfundsfag A.

I denne forbindelse gives der i opgaven en gennemgang af konflikten samt optrapningsperioden i 1990'erne. Herefter følger en redegørelse for folkedrabet i Rwanda, samt en undersøgelse af mediernes rolle i situationen.

Opgaven afklarer også FN's rolle i forbindelse med folkedrab, samt hvad folkemord i virkeligheden er.

Sluttligt undersøges det retslige efterspile i Rwanda, og der drages en fælles, samlet konklusion på opgavens delkonklusioner.

SRP'et er skrevet i 2010.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning
2. Optrapningen af konflikten i 1990erne
3. Redegørelse for folkedrabet i Rwanda
4. Redegørelse for mediernes rolle
5. Begrebet folkemord
6. FN's rolle i forbindelse med folkedrab
7. Det retslige efterspil i Rwanda
8. Konklusion
9. Kildehenvisninger

Uddrag

Folkedrab er et begreb, som vi efterhånden har kendt til længe. Nazisternes jødeforfølgelser under 2. verdenskrig, som fik betegnelsen holocaust, hører til blandt de mere verdenskendte eksempler. Sidenhen har begrebet været brugt flere gange, blandt andet i forbindelse med Bosnien, Cambodja, Darfur og Irak.

I 1994 blev der begået folkedrab i den afrikanske stat Rwanda, hvor den ene befolknings gruppe bestående af hutuer, dræbte omkring 800.000 fra den anden befolknings gruppe bestående af tutsier. Folkedrabet er sidenhen blevet kategoriseret som det mest effektive nogensinde. Men hvordan er det muligt, at så mange mennesker dør på så kort tid, når vi har en international organisation som FN, der burde forhindre dette? Og er der sidenhen blevet gjort noget, for at hjælpe de overlevende tilbage mod en normal hverdag igen? Dette vil blive diskuteret og vurderet i følgende opgave, hvor en historisk gennemgang, samt en redegørelse for forløbet tjener til en forståelse af, hvilken udvikling Rwanda har gennemgået, og hvilke forhold ofrene måtte leve under.

I det følgende, vil Borgerkrigen i Rwanda blive undersøgt, ved hjælp af en analyse af optrapningen til konflikten, samt en grundig redegørelse for forløbet under folkedrabet. Under denne redegørende del, vil opgaven også beskrive mediernes rolle før og under folkedrabet.

Herefter vil opgaven komme ind på de internationale regler omkring folkemord, hvorefter der vil følge en vurdering af FN's muligheder for at overholde disse, samt en beskrivelse af hvorfor FN ikke kom Rwanda til undsætning. Derudover vil opgaven fokusere på efterspillet i Rwanda, med en diskussion om hvorvidt de skyldige i folkedrabet er blevet dømt.

Til sidst vil der blive konkluderet på hvad jeg fandt ud af gennem denne opgave... Køb adgang for at læse mere

SRP om Borgerkrig i Rwanda i Historie A og Samfundsfag A

[1]
Bedømmelser
 • 09-12-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave! Den måde den historiske baggrund bliver beskrevet er lige i øjet!