SRP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 31
 • 9638
 • PDF

SRP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Historie A

SRP om politisk kommunikation skrevet med fagkombinationen Samfundsfag A og Historie A. Opgaven er koblet med historie, og ser derfor på den historiske udvikling af medierne.

Der kigges samtidig på, hvordan medierne påvirker os og hvordan de påvirker den politiske kommunikation. Der diskuteres mediernes forskellige roller i demokratiet - de normative medieteorier.

Studienets kommentar

Analysen i denne opgave er alt for overfladisk.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning Side 3

1. Mediernes rolle i udviklingen af demokratiet Side 4
1.1 Mediernes udvikling Side 4
1.2 De normative medieteorier Side 7
1.3 Mediernes rolle i demokratiet Side 9
1.4 Habermas Side 11
Delkonklusion Side 12

2. Analyse af udvalgte nyhedsindslag og vurdering af,
hvilken betydning de har for den demokratiske proces Side 12
2.1 Udvælgelsen af nyheder Side 12
2.2 Nyhedskriterier – nyhedsværdien Side 13
2.3 Nyhedsanalyse Side 14
2.4 Analyse af artikler Side 14
2.5 Vurdering af nyhedsindslagenes betydning i den demokratiske proces Side 15
Delkonklusion Side 16

3. Diskussion af forskellige opfattelser af mediernes
rolle i demokratiet Side 17
3.1 Vurdering af mediernes dagsordenssættende funktion Side 19
Delkonklusion Side 21

Konklusion Side 22
Litteraturliste Side 24
Bilag Side 25

Uddrag

Indledning:
Jeg har valgt at skrive om demokrati og medier. Først og fremmest fordi det interesserer mig, men også fordi medierne får en stadig stigende rolle for den demokratiske proces. Man kan hævde, at moderne politik ofte mister indhold, da de moderne medier professionaliserer og manipulerer.

Både det nationale demokrati og massemedierne er ved at ændre karakter. Dermed forandres samspillet mellem medierne og de politiske processer.

Medierne kan have en dagsordenssættende funktion, og hvad er konsekvensen når mediernes udvælgelsesprocesser afgøre, hvilke stemmer der skal høres, og hvem der kan sætte dagsordenen? Medierne risikerer, helt eller delvist, at blive et spørgsmål om, hvem der er bedst til at bemægtige sig den mediemæssige dagsorden, gætte, hvad der er, vælgerne gerne vil have og udforme en kommunikationspakke, der gør det muligt at nå dem.

Det overordnede emne, medier og demokrati, er unægtelig bredt, og kan sprede i mange retninger. Jeg har derfor valgt, at præciserer min opgave så den omhandler nyhedskilderne og deres indflydelse på den demokratiske proces.

Da medierne, og demokratiet har udviklet sig over tid, finder jeg det relevant at redegøre for mediernes udvikling, samt de normative medieteorier, om hvorledes medierne bør fungerer under forskellige styreformer. I forlængelse af overstående, vil jeg kigge nærmere på et politisk nyhedsindslag fra 1942, samt et fra 2009. Jeg vil lave en kvalitativ analyse, for at vurdere om nyhedsindslagene har betydning for den demokratiske proces.

Det er vigtigt at pointere, at jeg ikke har taget udgangspunkt i de politiske overbevisninger, som ligger til baggrund for avisen. Som en fortsættelse af dette, vil jeg diskuterer de forskellige opfattelser af mediernes rolle i demokratiet, hvor jeg ligeledes vil vurdere om mediernes dagsordenssættende funktion er understøttende for den demokratiske udvikling.

Når man behandler kilder, er det vigtigt at gå kildekritisk til værks. Er kilden pålidelig?
Dette har jeg arbejdet med opgaven igennem, samtidig med at det er væsentlig at forholde sig kritisk til samfundsfaglige tekster. Det samme gælder tabeller. Er de relevante og troværdige?
Dette har været en vigtig del af mit forarbejde med materialet.

Noteteknik: Efter hvert udsagn, er der en note, som henviser til, hvilken bog og sider jeg har fundet dette. Svære udtryk og vendinger vil blive forklaret ved en fodnote, det samme vil uddybninger af personer eller begreber vil blive forklaret ved en fodnote.

Lange forklaringer, teorier, forskning osv., vil være vedlagt som bilag, der kan ses på side 25
Eksemplarer af avisernes udvikling vil ligeledes være vedlagt som bilag, ligesom også de analyserede artikler vil være at finde her... Køb adgang for at læse mere

SRP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Historie A

[3]
Bedømmelser
 • 10-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspiration, dog synes jeg ikke, at det er fag kombination mellem historie og samfundsfag, da opgaven ikke indeholder ret meget historie.
 • 13-11-2012
  RIGTIG god! God inspiration til min srp
 • 10-04-2012
  Rigtig god inspiration til min SRP