SRP om Årsager til Terrorisme i Samfundsfag A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 28
 • 7083
 • PDF

SRP om Årsager til Terrorisme i Samfundsfag A og Historie A

SRP om Terrorisme i Samfundsfag A og Historie A, hvor jeg i opgaven bl.a. gør rede for terrorbevægelserne Hamas og Al Qaedas baggrund og generelle sammensætning, samt målsætning - dette fører over i en analyse og diskussion af terrorisme. Slutteligt diskuteres fremtidige perspektiver i forbindelse med terrorisme.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse 2
Abstract 3
Indledning 4
Redegørelse af al-Qaeda og Hamas 5
Al-Qaeda 5
Hamas 7
Gennemgang og analyse af årsager og baggrunde for terrorisme 9
Den religiøse baggrund 9
Problemet med moderniseringsprocesser 10
Udvikling i det internationale system 11
Civilisationernes sammenstød 12
Løsrivelseskonflikter 13
Sammenfatning 14
Diskussion af terrorbekæmpelse og den fremtidige terrortrussel 15
Tidens terrorbekæmpelse 15
Danmarks anti-terrorpolitik 15
Kritik af terrorlovgivningen 16
International anti-terrorpolitik 16
Kritik af krigen mod terrorisme 17
Den bedste måde at forhindre terrorisme 18
Fremtidige perspektiver på terrortruslen 20
Konklusion 21
Litteraturliste 23

Uddrag

"Indledning:
Jeg har valgt at skrive om emnet ”Terrorisme”. Emnet er højaktuelt, og jeg synes derfor det er ekstra interessant at skrive om.

Jeg vil i min opgave redegøre for terrorgrupperne Hamas og al-Qaedas historiske baggrund, karakter, målsætning og give et eksempel på deres brug af terror. Jeg vil på det grundlag analysere og diskutere årsager til og baggrunden for terrorisme.

I denne analyse og diskussion vil jeg inddrage relevant teori om terrorismens karakter, målsætning og årsager, og relevant teori om det internationale system herunder forandringer i det globale konfliktmønster.

Afslutningsvis vil jeg diskutere fremtidige perspektiver med hensyn til terrortruslen og tage stilling til tidens terrorbekæmpelse herunder hvordan terrorisme, efter min egen mening, bedst kan forhindres."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Årsager til Terrorisme i Samfundsfag A og Historie A

[10]
Bedømmelser
 • 14-12-2014
  spændende opgave, men lad nu være med at skrive 'jeg' i din analyse/diskussion
 • 09-09-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  den er god, den er grundig og dybdegående! rigtig god hjælp
 • 16-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Spænende opgave, selv om ikke selv skriver om det
 • 20-01-2013
  Kanon opgave!! Værd et kig