SRP om USA's kamp mod terror efter 11. september i Eng A og Samf A

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 25
 • 8366
 • PDF

SRP om USA's kamp mod terror efter 11. september i Eng A og Samf A

Studieretningsprojekt (SRP) om USA's Kamp mod Terror i fagene Engelsk A og Samfundsfag A.

Der fokuseres på den amerikanske indsats mod terror efter 11. september 2001.

I opgaven gives der først en redegørelse for begrebet og handlingen "terrorisme", samt dens internationale karakter.

Herefter følger en diskussion af USA's udenrigspolitiske tiltag i Afghanistan og Irak, samt en diskussion af eksistensen af Guantanamo, og menneskerettigheder.

Slutteligt kigges der på USA's tiltag mod terror, og det vurderes hvorledes USA kan gribe ind med blød magt for at forebygge terror frem for at bekæmpe det.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, fejlfri engelsk del (analyse) og rigtig grundig og rigtig brug af teori i samfundsfag. Nuanceret diskussion.

Elevens kommentar

Det eneste der manglede var en mere tydelig definition af begrebet terrorisme. Derudover ville det være en god idé at bruge Huntington i opgaven.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Terrorismens historie og den internationale karakter
• Terrorismens særlige kendetegn 4
• Terrorismen gennem tiden 5
• Den særlige form for terorisme 6
Angrebene den 11. september og terroristernes mål og midler
• En handling med budskab 7
• Hvorfor bliver en ung mand terrorist? 8
• Profil af en moderne terrorist 8
• Terrorismen i litteraturen 9
• Baggrunden for radikaliseringen 10
• Fællestræk med den moderne terrorist 10
• Fra troende muslim til fanatisk islamist 11
• USA's tiltag mod terror forhindrer terrorhandlinger 13
Tiltag mod terror
• USA's bekæmpelse af terror 14
• Regler i krig 15
• Fangerne på Guantanamo og deres rettigheder 16
• The USA Patriot Act 17
• Forebyggelse frem for bekæmpelse 19
USA i dag 21
Konklusion 22
Litteraturliste 24

Uddrag

"Den 11. september 2001 skete der noget, der ændrede USA for altid. 19 islamister kaprede 4 amerikanske fly og fløj dem ind i World Trade Center, der lå i det indre New York og USA's forsvarsministerium, Pentagon.

Angrebene var planlagt af den ekstremistiske bevægelse Al-Qaida, der hævdede at have et religiøst motiv for at erklære USA den hellige krig, Jihad.

Fordi USA er supermagt og overlegen både økonomisk, teknologisk og militær, har landet altid været usårlige. Men denne tilstand skulle angrebene ændre på bare få timer.

USA's daværende præsident, George W. Bush var blevet valgt ved præsidentvalget kun et år forinden. Han reagerede på angrebet ved at iværksætte en række sikkerhedspolitiske og udenrigspolitiske forandringer, der havde til formål at nedkæmpe den nu største trussel – terrorismen. 9 dage efter angrebene præsenterede George Bush en ny regeringsmyndighed, Homeland Security, der skulle forhindre fremtidige terrorangreb.

Det gjorde de ved hjælp af overvågning, aflytning og tilbageholdelse af potentielle terrorister, hvilket senere førte til mange diskussioner om hvorvidt sikkerhed skulle komme før menneskerettigheder.

I denne opgave vil jeg ved hjælp af den historiske baggrund for terrorismen forklare udviklingen af terrorismen gennem tiden, og hvordan den i dag har skiftet karakter.
Derefter vil jeg ved hjælp analyse, fortolkning og social kritik analysere en terrorists mål og midler i forbindelse med terror. Mine påstande vil jeg understøtte af John Updikes roman, Terrorist, der beskriver en terrorists handlemønster.

Derudover vil jeg ved hjælp af empiri og samfundsfaglige teorier og metoder diskutere USA's tiltag mod terror og om hvorvidt de stemmer overens med de menneskerettigheder, USA ellers følger og ud fra dette diskutere om bekæmpelse eller forebyggelse af terrorismen er mest hensigtsmæssigt.

Til sidst vil jeg perspektivere til den nuværende regering, og hvad der på det sikkerhedspolitiske område er sket siden Obamas overtagelse."... Køb adgang for at læse mere

SRP om USA's kamp mod terror efter 11. september i Eng A og Samf A

[2]
Bedømmelser
 • 04-02-2015
  Fantastisk!! meget brugbar
 • 07-04-2014
  ..........................