SRP om Afghanistans fremtid i Historie A og Samfundsfag A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 19
  • 6874
  • PDF

SRP om Afghanistans fremtid i Historie A og Samfundsfag A

Dette Studieretningsprojekt (SRP) handler om USA's forventninger til Afghanistans fremtid og genopbygning. Der tages udgangspunkt i Barack Obamas tale "Remarks by the President on a New Strategy for Afghanistan and Pakistan" fra 27. marts 2009.

Opgaveformulering

- Redegør for forventningerne til Afghanistans fremtid i USA og i Afghanistan efter talebans fald i december 2001. Tekst 1 skal inddrages.
- Undersøg, hvilken politik der er blevet ført i Afghanistan indtil valget i foråret 2014
- Diskuter hvilke forhold der har haft indflydelse på forløbet af nationbuilding i Afghanistan og vurdere i hvilket omfang målene er blevet opfyldt.

SRP'et er skrevet i 2016.

Studienets kommentar

SRP'et mangler en litteraturliste, men der findes kildehenvisninger.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
1.0 Redegøre for forventningerne til Afghanistans fremtid i USA og i Afghanistan efter talebans fald i december 2001. Tekst 1 skal inddrages. 4
1.1 George Bushs tale til den amerikanske nation 7. oktober 2001 4
1.2 NATO og USA 4
1.3 Samarbejde mellem vest og øst 5
1.4 Hamid Karzai og den afghanske befolkning 7
Delkonklusion 7
2.0 Undersøge, hvilken politik der er blevet ført i Afghanistan indtil valget i foråret 2014? 8
2.1 Politiske ledelse siden starten af 12.hundredtallet i Afghanistan 8
2.2 9/11 8
2.3 Bush doktrinen 9
2.4 Hård magt 10
2.5 Internationalisme 12
2.6 Hvad er afghanernes holdning til invasionen? 12
2.7 Korruption 13
2.8 Afghanistan under Obama 14
2.9 Analyse af Obamas tale 15
Delkonklusion 17
3.0 Diskutere hvilke forhold der har haft indflydelse på forløbet af nationbuilding i Afghanistan og vurdere i hvilket omfang målene er blevet opfyldt. 17
3.1 Økonomi 17
3.2 Afghansk hær 18
3.3 Kvinderettigheder 18
3.4 Demokrati 19
Delkonklusion 20
Konklusion 20
Litteraturliste 21

Uddrag

Indledning
Terrorangrebet, der fandt sted d. 9 september 2001 i USA, vækkede frygt i hele verdenen. USA var som supermagt klar til at bekæmpe terrorismen og denne bekæmpelse satte stort præg på Afghanistans økonomi, politik, ideologi og sikkerhed. Krigen mod terror, som USA begyndte, har skabt det Afghanistan, vi kender i dag, men om der er skabt den rigtig strategi og forventet de påkrævede mål i Afghanistan er stadig et debatteret område.

Denne opgave vil beskæftige sig med hvilke forventninger USA og Afghanistan har haft til Afghanistans fremtid efter Talebans fald i 2001. Det overordnende fokuspunkt i denne opgave er at undersøge hvilken politik der er blevet ført i Afghanistan indtil valget i foråret 2014. Besvarelsen vil begrænse sig til at have fokus på den rolle USA har haft i forhold til den politik Hamid Karzai har ført i Afghanistan. Man må nemlig forstå, at George Bush og Barak Obama har påvirket den politiske fremgangsmåde i Afghanistan betydelig meget med den amerikanske udenrigspolitik. Det er dog vigtigt at vide hvilke forhold USA og Afghanistan har valgt at fokusere på i deres projekt nationbuilding gennem snart 14 år, da disse forhold er centrale at diskutere for vurderingen af hvorvidt de er opnået. Det giver en bedre forståelse af konceptet med Afghanistan og vestens samarbejde.

Først redegøres der i opgaven for forventningerne til Afghanistans fremtid både i USA og Afghanistan efter Talebans fald. Her inddrages der en tale af George Bush, der bliver holdt i Washington DC. 1 juli 2003. Detefter følget en undersøgelse af den politik, der er blevet ført i Afghanistan efter Talebans fald i 2001. Teorier, der beskriver den amerikanske politik, inddrages, da den afghanske politik er betragteligt inspireret af den amerikanske, og en analyse af Barak Obamas tale bliver lavet da præsidentskiftet i USA også har påvirket forløbet i Afghanistan. Artikler og politiske taler bruges til at undersøge hvad der diskuteres og menes omkring emnet. Der skal tages hensyn til at de fleste artikler er hentet fra dagbladet Information og Politiken der anses som nogle socialistiske og radikale aviser i samfundet. Endelig diskuteres der hvilke forhold der har haft indflydelse på nationbuilding i Afghanistan og vurderes, hvorvidt det er opnået med inddragelse af tekst 2.

1.0 Redegøre for forventningerne til Afghanistans fremtid I USA og i Afghanistan efter talebans fald i december 2001. Tekst 1 skal inddrages.
Udfra George Bushs tale forstås det tydeligt hvilke forventninger og mål han har sat for Afghanistans fremtid efter talebans fald i december 2001. I sin tale fortæller han om hvorledes han vil etablere orden i Afghanistan og skabe fred ved at sende amerikanske tropper til Afghanistan. Han vil gerne have et tæt samearbejde med den afghanske og pakistanske regering da han mener at medlemmerne fra Al-Qaeda og Taliban er bosat langs grænsen. Han vil have den afghanske befolkning til at genopbygge landet imens krigen mod terror er aktiv. Den afghanske befolkning skal skabe en demokratisk regering i landet. USA skal hjælpe Afghanistan med humanitær hjælp og hjælpe Afghanistan med at genopbygge landet ved at bygge lægeklinikker, skoler og veje. USA skal ... Køb adgang for at læse mere

SRP om Afghanistans fremtid i Historie A og Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.