SRP om Forebyggelse af Terrorisme i Samf A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 25
 • 7547
 • PDF

SRP om Forebyggelse af Terrorisme i Samf A og Historie A

SRP om Terorrisme, skrevet med fagkombinationen Samfundsfag A og Historie A, hvor jeg i opgaven bl.a. udfører en begrebsanalyse af terrorisme, og undersøger årsagerne til denne, samt giver en diskussion af forebyggelse og prævention af terrorisme.

Lærers kommentar

Læren synes der var en flot struktur, samt et godt overblik. Besvarelsen var god, men der kunne sagtens komme et metodeafsnit ind og der manglede en del kildehenvisninger.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Historie fylder for lidt i denne opgave.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Fremstilling
1. Redegør for terrorbegrebet smat for centrale aspekter af terrorismens historie 3
Definition af terrorbegrebet 3
Terroraktioner 5
Typer af terrorisme 9
Delkonklusion 11
2. Undersøg årsager til terrorisme 12
Delkonklusion 16
3. Diskutér hvordan man forebygger og/eller bekæmper terrorisme 17
Den hårde og bløde magt 17
Idealisme/realisme 17
Synspunkter for bekæmpelse og forebyggelse af terrorisme 18
Terrorlovgivning 21
Fremtidens terror 21
Delkonklusion 22
Konklusion 23
Litteraturliste 24
Bilag 25

Uddrag

"Indledning:

Selve terrorbegrebet giver anledning til endeløse diskussioner, og der er endnu ikke fundet en en-tydig definition af begrebet, men definitioner fra store stater og organisationer bliver gennemgået. Terrorismen har sat store aftryk på historien helt fra begyndelsen af vor tidsregning til i dag.

Der beskrives flere terrorhandlinger op gennem tiderne, blandt andre myrderierne under Den Franske Revolution og drabet på det østrig-ungarske tronfølgerpar samt flere spektakulære angreb. Årsagen til terrorisme har primært været af religiøs art, men også andre motiver beskrives.

Terror har altid været en del af menneskets historie og vil sandsynligvis altid være det. Afslutningsvis gennemgås og diskuteres forskellige metoder til forebyggelse og/eller bekæmpelse af terrorisme."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Forebyggelse af Terrorisme i Samf A og Historie A

[8]
Bedømmelser
 • 11-06-2012
  God og brugbar opgave - hjalp mig til at komme i gang :-)
 • 11-02-2012
  super god opgave! Fortjener et 10 tal - god struktur!
 • 03-04-2014
  -------------------------
 • 08-11-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Mangler mange kildehenvisninger - ellers god