Statistik - noter til eksamen

 • HHX 2. år
 • Andre fag
 • Ingen givet
 • 4
 • 636
 • Word2007

Statistik - noter til eksamen

Noter til statistik.

Indhold

Beskrivende statistik
Sandsynlighedsregning
Kombinatorik
Diskrete stokastiske variable
Kontinuerte stokastiske variable
Konfidensintervaller
Regressionsanalyse

Uddrag

Beskrivende statistik
• Diskrete variable er defineret ved at x-værdierne kan antage alle hele tal.
o Et tal
• Grupperede/ kontinuerte variable er defineret ved at x-værdierne kan antage alle de reelle tal.
o Flere tal
• Middeltallet = gennemsnittet.
• Variansen = hvor meget værdierne vil afvige fra middelværdien
• Standardafvigelsen = gennemsnitlig afvigelse fra middelværdien.
• Median = 50 %
• Kvartiler = ser på Fi, ved 25 %, 50 % og 75 %

Sandsynlighedsregning
• Sandsynlighed = også kaldet for frekvens, betegnes som p.
o Terning: for at få en sekser 1/6 er
• Udfaldsrum = ved et forsøg forekommer nogle udfald (resultater), samlingen af disse udfald kaldes for et udfaldsrum (store U)
o Summen af alle udfaldene vil give 1 (=100 %)
• Additionsloven = har et udfaldsrum U og to hændelser A & B. Finde ud af forskellige sandsynligheder for kombinationer inden for disse hændelser. (de overlapper hinanden)
• Betinget sandsynlighed = Det samme bortset fra at A vil være afhængig af B, A indtræffer når B er indtruffet - ( P(A|B) )
• Baye's formel = 2 hændelser hvor de ikke overlapper hinanden.
• Antalstabeller = en tabel der indeholder de optalte antal af to forskellige variable (mænd... Køb adgang for at læse mere

Statistik - noter til eksamen

[8]
Bedømmelser
 • 16-06-2012
  4 siders ikke færdiggjort opgave. Der mangler indhold og de få emner der er, er kortfattet kommenteret i punktform. Jeg burde kræve en refundering af point for det her er ikke meget værd.
 • 19-03-2015
  Givet af HHX-elev på 2. år
  utrolig nyttig iformation, nemt at gå til og hjalp mig med at bestå terminsprøven
 • 12-06-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God vejledning til eksamen
 • 10-06-2013
  Virkelig dårligt. Lever slet ikke op til min forventninger :(.