Dispositioner

Her kan du se en række eksempler på eksamensspørgsmål til STX, HF og HHX inden for emnet Statistik og sandsynlighedsregning. Vi har lavet et forslag til en disposition til hvert spørgsmål.

Du kan læse mere om, hvordan du kan lave en disposition i vejledningen til mundtlig eksamen.

A-niveau

Spørgsmål 1

Du skal fortælle om diskrete og kontinuerte sandsynlighedsfordelinger med udgangspunkt i binomialfordelingen og normalfordelingen. Udled formlen for sandsynligheder i en binomialfordeling.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Redegør for normalfordelingen, herunder sammenhængen mellem tæthedsfunktion og fordelingsfunktion. Bevis integralregningens hovedsætning.

Forslag til disposition

B-niveau

Spørgsmål 1

Forklar, hvad binomialfordelingen er. Du skal bl.a. omtale stokastiske variable og binomialkoefficienten. Udled formlen for sandsynligheder i en binomialfordeling.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Gør rede for binomialfordelingen, herunder middelværdi og spredning. Beskriv, hvordan binomialfordelingen kan approksimeres med normalfordelingen. Udled formlen for sandsynligheder i en binomialfordeling.

Forslag til disposition

C-niveau

Spørgsmål 1

Udfør en simulering af 100 kast med en terning, hvor øjentallet registreres. Redegør med udgangspunkt i dit datasæt for begreberne hyppighed, frekvens, middeltal, median og kvartiler.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2 (kun STX og HF)

Fortæl om sandsynlighed. Forklar, hvordan man kan bestemme sandsynligheder i et symmetrisk sandsynlighedsfelt. Du skal inddrage tælletræer.

Forslag til disposition