[0]

Statistik og sand­synligheds­regning

Her er vores kompendium om statistik og sandsynlighedsregning. Statistik og sandsynlighedsregning er en del af Matematik A, B og C på STX, HF, HHX og HTX.

Kompendiet indeholder bl.a. noter og sider om eksamen. På eksamenssiderne kan du få hjælp til at lave dispositioner til eksamen eller øve typiske spørgsmål til samtaledelen af den mundtlige eksamen.

Kompendiets opbygning

Her er et uddrag af kompendiet Sandsynlighedsregning:

Eksempel: Ét es blandt tre kort (A- og B-niveau)

I kortspillet "31" får hver spiller tre kort. Vi er de første, der får tildelt kort. 

Vi skal bestemme sandsynligheden for at netop ét af de tre kort, vi får, er et es.

Vi bestemmer først antallet af mulige udfald, dvs. på hvor mange forskellige måder, vi kan få tildelt tre kort. Da rækkefølgen er ligegyldig, så er antallet af mulige udfald K(52,3):

K(52,3) = 22100

Der er 22100 mulige udfald.

Vi skal vælge 1 es ud af 4 esser. Antallet af måder, vi kan gøre det på, er

K(4,1) = 4

Vi bestemmer derefter antallet af måder, hvorpå vi kan vælge de resterende 2 kort ud af de 48 kort, der ikke er esser. Rækkefølgen er ligegyldig, så antallet af måder, hvorpå vi kan vælge kortene er K(48,2):

K(48,2) = 1128

Vi skal vælge både et es og to kort, der ikke er esser, så vi bruger multiplikationsprincippet til at bestemme antallet af gunstige udfald:

\begin{align*} K(4,1) \cdot K(48,2) &= 4 \cdot 1128 \\ &= 4512 \end{align}

Sandsynligheden for at få netop ét es på hånden er ...

Her er et uddrag af kompendiet Deskriptiv statistik:

Eksempel: Er 1 en outlier?

Et datasæt har kvartilsættet (6,7,9). Vi skal afgøre, om 1 er en outlier.

Først bestemmer vi kvartilbredden:

9 - 6 = 3

Kvartilbredden er 3.

Når vi skal afgøre, om en bestemt observation er en outlier, så kan vi nøjes med at se på afstanden til enten nedre eller øvre kvartil alt efter om observationen er mindre end nedre kvartil eller større end øvre kvartil. Da 1 er ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Statistik og sandsynlighedsregning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.