SOP om Somersby i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Afsætning A, Dansk A, SOP)
 • 10
 • 22
 • 6520
 • PDF

SOP om Somersby i Afsætning A og Dansk A

SOP om Somersby, hvor jeg blandt andet karakteriserer det danske marked for cider, og giver en omfattende virksomhedsbeskrivelse og analyse af Somersby, samt en afsluttende af muligt fremtidigt parametermix som Somersby kan benytte sig af for at få vækst i firmaet - Jeg skrev opgaven i Afsætning A og Dansk A.

Opgaveformulering

- Redegørelse for cidermarkedet i Danmark og udviklingen indenfor dette marked.
- Beskrivelse af produktet Somersby og Somersbys promotionsstrategi.
- Analysere et selvvalgt promotionsmateriale for Somersby, med vægt på de virkemidler, virksomheden bruger for at nå sin(e) målgruppe(r)(Somersby estadte reklamefilm).
- Vurdering af hvilket parametermix Somersby skal vælge for at opnå vækst på det danske marked fremover.

Lærers kommentar

Velformuleret opgave, med mange gode argumenter. På kanten til karakteren 12.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Redegørelse af cidermarkedet i Danmark 5
Udviklingen inden for cidermarkedet 5
Beskrivelse af produktet Somersby 7
Kronologisk beskrivelse af Somersbys promotionsstrategi 8
Anvendelse af radio i promotionsstrategi 11
Kritik af promotionsstrategi 11
Definition af målgruppen 11
Analyse af Somersby-reklame 12
Symbolik og betydning 14
AIDA-modellen 14
Vurdering af fremtidig valg af parametermix 15
Promotion 15
Place 16
Price 16
Produkt 16
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bøger 19
Artikler 19
Hjemmesider 20
Bilag 1 – Markedsstørrelse cider 20
Bilag 2 – Markedsstørrelse RTD 20
Bilag 3 – Procentvis årlig stigning/fald i markedsstørrelse cider 21
Bilag 4 – Markedsandel cider 21
Bilag 5 – De 12 filmklip, Somersby 22
Bilag 6 – AIDA-modellen 22
Bilag 7 – Spørgeskema 22

Uddrag

"Indledning:
Alkohol har siden tidernes morgen været en populær drik, herunder dog i særdeleshed øl, da denne er en af de første alkoholholdige drikke der blev opfundet.

Markedet for øl har altid været stort, lige meget hvilket land eller hvilken aldersgruppe(16+) man kiggede på, men dette marked stagnerede dog omkring årtusindeskiftet , hvilket har medført indførelsen af de såkaldte RTD'er.

De første til at lancere sin version af denne nye drik på det danske marked var Cult Scandinavia ApS, der så et potentielt marked for sin Cult Shaker, som henvendte sig til et forholdsvis nyt segment.

Denne udvikling valgte Carlsberg et par år senere at følge, netop ved at lancere Somersby, som er i samme produktkategori som Cult Shaker, men alligevel henvender sig til en lidt anden målgruppe. Disse målgrupper, især Somersbys, vil jeg komme ind på senere.
Grunden til at jeg har valgt at skrive studieretningsprojektet indenfor fagene afsætning og dansk er, at jeg synes, at denne kombination er et godt grundlag for en spændende problemstilling, idet der er mulighed for at komme i dybden med noget markedsføringsrelateret på det danske marked, hvilket jeg har stor interesse for.

Jeg synes Carlsberg ville være en spændende virksomhed at skrive om, men da det er så stor en virksomhed, med så bredt et sortiment, valgte jeg at fokusere på Somersby Cider og deres markedsføring heraf, da dette i særdeleshed er et produkt der henvender sig til folk i min egen aldersgruppe.

I min opgaveformulering fik jeg til opgave at starte med at redegøre for cidermarkedet i Danmark og udviklingen indenfor dette marked, hvilket jeg vil gøre ved hjælp af statistikker, rapporter og artikler. Dernæst blev jeg bedt om at beskrive produktet Somersby og Somersbys promotionsstrategi, til hvilket jeg vil anvende Bostonmodellen og Ansoffs vækstmatrix.

Jeg skulle derefter analysere et selvvalgt promotionsmateriale for Somersby, med vægt på de virkemidler, virksomheden bruger for at nå sin(e) målgruppe(r). Her har jeg valgt at analysere den første reklamefilm, der blev anvendt af virksomheden, da denne er et godt eksempel på virksomhedens ønske om forbrugerens opfattelse af produktet.

Til sidst skulle jeg vurdere hvilket parameter-mix Somersby skal vælge for at opnå vækst på det danske marked fremover, hvor jeg har valgt at anvende de 4 P'er."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Somersby i Afsætning A og Dansk A

[1]
Bedømmelser
 • 21-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Godt eksmpel på en SRP