SRP: Skyttegravskrig i 1. Verdenskrig | Engelsk A og Tysk A

 • STX 3.g
 • SRP (Tysk fortsættersprog A, Engelsk A)
 • 12
 • 22
 • 6869
 • PDF

SRP: Skyttegravskrig i 1. Verdenskrig | Engelsk A og Tysk A

SRP der belyser skyttegravskrigen under 1. Verdenskrig via litteratur, og opgaven er skrevet i fagene Tysk A og Engelsk A - i opgaven giver jeg først en redegørelse for hvad skyttegravskrig er, hvilket leder over i en analyse af "Im Western nichts Neues" af Erich Marie Remarque, og herefter følger en analyse af "Birdsong", som er skrevet af Sebastian Faulks. Slutteligt er der en komparativ analyse, og en diskussion af fremstillingen af skyttegravskrig.

Lærers kommentar

God og gennemarbejdet opgave.

Elevens kommentar

Konklusionen skulle have været lidt længere.

Indhold

1. Indledning side 4
2. Redegørelse for begrebet skyttegravskrig side 5
3. Erich Maria Remarques liv side 6
4. Handling og analyse af ”Im Westen nichts Neues” side 6
5. Sebastian Faulks side 11
6. Handling og analyse af ”Birdsong” side 12
7. Sammenlignende analyse og fortolkning af de to værker side 17
8. Diskussion af fremstillingen af de to værker på baggrund af den
tidsmæssige forskel side 20
9. Konklusion side 22
10. Litteraturliste side 22
11. Bilag side 23

Uddrag

"Indledning:
Først vil der komme en kort redegørelse for begrebet skyttegravskrig.
Derefter følger en introduktion til Erich Maria Remarques liv, da det vil give bedre indblik i skildringen og forståelsen af ”Im Westen nichts Neues”. En længere beskrivelse af Sebastian Faulks liv er udeladt fordi det ikke har nogen relevans for forståelsen af Birdsong.

For at bevare overblikket, gives der først et kort resume af ”Im Westen nichts Neues”, og derefter en analyse og fortolkning af værket med særlig vægt på skildringen af skyttegravskrigen.

Herunder vil blandt andet temaer som: naturen overfor menneskets lidelse, venner og fjender, moral og grænser for menneskelig opførsel, troen på autoriteterne og livet under og efter krigen, blive behandlet, for at få en bedre forståelse af krigen. Samme fremgangsmåde vil benyttes med hensyn til værket ”Birdsong”. Derefter vil analyse og fortolkning af de to værker blive holdt op mod hinanden.

Til sidst vil analysen blive perspektiveret til forskellen i fremstillingen på baggrund af den tidsmæssige forskel mellem de to værker. I den sammenhæng inddrages Siegfried Sassoons digte ”Dreamers” og ”The Glory og Women”."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Skyttegravskrig i 1. Verdenskrig | Engelsk A og Tysk A

[2]
Bedømmelser
 • 27-04-2011
  Det er en meget flot opgave og meget dybdegående.
 • 30-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave!!!