SRO om romantikken | Tysk fortsættersprog A og Engelsk A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Tysk fortsættersprog A)
  • 7
  • 12
  • 2880
  • PDF

SRO om romantikken | Tysk fortsættersprog A og Engelsk A

I denne SRO (Tysk og Engelsk), som omhandler romantikken i England og Tyskland, vil jeg som det første lave en redegørelse for perioden i de to lande. Derefter har jeg valgt to digte ”Der Spinnerin Lied” (1802) af Brentano og ” So We´ll Go No More A-Roving” (1817) af Georg Gordon, Lord Byron, som jeg hver især vil lave en analyse og fortolkning af, hvori der også vil indgå en præsentation af de to forfattere Brentano og Georg Gordon, Lord Byron.

Til sidst vil jeg lave en sammenligning af romantikken i de to lande ud fra beskrivelserne i de to digte, som jeg har valgt.

Studienets kommentar

Hele opgaven er skrevet i kursiv. Det er IKKE en god idé, når du laver din SRO.

Indhold

”Abstract” 3
Indledning 4
Romantikken i Tyskland 4
Romantikken i England 5
Clemens Brentano 7
Analyse og fortolkning af ”Der Spinnerin Lied” 8
Georg Gordon, Lord Byron 9
Analyse og fortolkning af “So We´ll Go No More A-Roving 10
Sammenligning af de to lande på baggrund af digtene 11
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Man kan sige, at den egentlige Romantik stammer fra 1800 tallet og har sit udspring i Tyskland. Efter 30 års krigen gik det dårligt for Tyskland, både økonomisk og mentalt. De blev betragtet som et af Europas ”fattige” lande bestående af en masse små stater uden noget kulturelt centrum. Frankrig havde stadig stor magt, og med Napoleon, som absolut leder, var det det land, der satte dagsordenen. Tyskland manglede noget som var deres eget, og det var en forklaring på den nationale enhedsfølelse, som opbyggedes i disse år.
Man så nu verden med nye øjne. Der blev især sat fokus på dualismen, hvor det handlede om, at forene to verdner, forholdet mellem individet og universet, det åndelige og det fysiske, altså det himmelske og jordiske. Dette kan også betegnes som essensen al Romantikken, hvor det netop gjaldt o, at ophæve splittelsen mellem tid og evighed.
Kunstnere opfattede verden som panteistisk, hvilket betyder, at gud er et med universet. Man forherligede og... Køb adgang for at læse mere

SRO om romantikken | Tysk fortsættersprog A og Engelsk A

[1]
Bedømmelser
  • 09-06-2009

Materialer relateret til SRO om romantikken | Tysk fortsættersprog A og Engelsk A.