SOP: Omsorgssvigt & Er du mors lille dreng?

 • HHX 3. år
 • SRP (SOP)
 • 10
 • 21
 • 6483
 • PDF

SOP: Omsorgssvigt & Er du mors lille dreng?

SOP om omsorgssvigt og dokumentarfilmen ”Er du mors lille dreng” som bliver analyseret.

Opgaven ser på forskellige problemer, der er omkring begrebet omsorgssvigt, særligt de tidligt skadede børn fra 0-3 år.

Opgaven redegør for begreberne omsorg og omsorgssvigt, og kommer med eksempler på børn, der har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt.

Herefter belyses vigtigheden af den tidlige mor/barn kontakt, og herunder kommer opgaven ind på John Bowlbys teorier omkring tilknytning og adskillelse.

Derefter analyseres filmen ”Er du mors lille dreng”, der førte til en stor diskussion, da den blev vist på Tv2 i 1998.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 2
2. Definition af begrebet omsorg 2
3. Definition af begrebet omsorgssvigt 3
Aktivt fysisk omsorgssvigt 3
Passivt fysisk omsorgssvigt 4
Aktivt psykisk omsorgssvigt 5
Passivt psykisk omsorgssvigt 6
4. Den tidlige kontakt 7
5. Bowlbys teori om tilknytning og adskillelse 7
5.1. Tilknytningsteorien 8
5.2. Tilknytningsmønstre 8
5.2.1. Den sikre tilknytning 9
5.2.2 Ængstelig afvisende tilknytning 9
5.2.3 Ængstelig ambivalent tilknytning 9
5.2.4 Ængstelig desorganiseret tilknytning 9
5.3. Adskillelsesteorien 9
6. Analyse af casemateriale 10
7. Hvad kan og bør samfundet gøre? 14
8. Konklusion 16
9. Litteraturliste 19
9.1 Primær litteratur 19
9.2 Sekundær litteratur 20

Uddrag

Jeg vil i denne opgave belyse de forskellige problemer, der er omkring begrebet omsorgssvigt. Jeg vil især beskæftige mig med de tidligt skadede børn, fra 0-3 år. Jeg synes dette er et meget interessant emne, men samtidig er det meget svært at følge de forældre, der skader deres eget barn. I år 2004 var antallet af anbragte børn uden for eget hjem 15.082. Og dette tal stiger hvert år. Jeg mener, at dette emne er meget relevant for vores samfund, da vores samfund ikke bliver bedre ved, at flere og flere børn bliver skadet af deres forældre. Dette går nemlig igennem den sociale arv, og disse børn vil højst sandsynligt også skade deres egne børn, hvis ikke problemet bliver afhjulpet. Derfor er der også flere og flere der mener, at børn af hårdt belastede narkomaner, alkoholikere og sindslidende skal bortadopteres til nye forældre ved fødslen eller tvangsfjernes. Her er det vigtigt, at komme ind på, om det er forældrene eller børnene vi hjælper?

I min opgave vil jeg komme ind på begreberne omsorg og omsorgssvigt, og komme med eksempler på børn, der har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt. Herefter vil jeg belyse vigtigheden i den tidlige mor/barn kontakt, og herunder komme ind på John Bowlbys teorier omkring tilknytning og adskillelse. Derefter vil jeg analysere filmen ”Er du mors lille dreng”, der førte til en stor diskussion, da den blev vist på Tv2 i 1998. Til sidst vil jeg diskutere samfundet i forhold til omsorgssvigtede børn... Køb adgang for at læse mere

SOP: Omsorgssvigt & Er du mors lille dreng?

[10]
Bedømmelser
 • 18-11-2010
  synes det er godt du kan få din opgave til at fylde, dog skal vi ikke skrive så mange sider. men kildeliste og indledning osv. gav mig en god overblik. :)
 • 19-05-2010
  En ok opgave dog mangler den noget mere konkret i forbindelsen med analysen af "Er du mors lille dreng" som mest er et langt referat af dokumentaren.
 • 21-05-2014
  lige nøjagtig havd jeg havde bru gofr
 • 13-03-2013
  God til at finde inspiration