SSO: Udviklingspsykologi i relation til omsorgssvigt

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi B)
 • 12
 • 19
 • 6755
 • PDF

SSO: Udviklingspsykologi i relation til omsorgssvigt

Dette er en hovedopgave i psykologi på b-niveau. Opgaven er fra år 2010. Opgaven handler om omsorgssvigt og de udviklingsforstyrelser som følger med når et barn bliver omsorgssvigtet. Jeg fik højeste karakter for opgaven, fordi min perspektivering til TV dokumentaren: "Er du mors lille dreng" var god. Samtidig fik jeg ros for, at jeg ikke have "plastret" opgaven til med teori, men kun tog den teori med, som jeg mente var relevant.

Indhold

1.0 Indledning: 2
1.1 Definition af omsorgssvigt og tilknytning: 3
1.2 Problemformulering: 3
1.3 Metode og struktur: 3
1.4 Afgræsning: 4
2.0 Redegør for psykologiske teorier om omsorgssvigt og tilknytning: 4
2.1 Daniel N. Stern - teori: 5
2.1.1 Det begyndende selv 0 til 3 måneder: 5
2.1.2 Kerneselvet 3 til 7 måneder: 6
2.1.3 Det intersubjektive selv 7 til 15 måneder: 6
2.1.4 Det verbale selv 15 måneder til 3 år: 8
2.1.5 Det narritive selv fra 3 år: 8
2.2 Erik H. Erikson - teori: 8
2.2.1 Orale fase fra 0 til 1½ år: 8
2.2.2 Anale fase fra 1½ til 3 år: 9
2.3. John H. Bowlby - teori: 9
2.3.1 Før-tilknytning 0 til 2 måneder: 9
2.3.2 Begyndende tilknytning 2 til 7 måneder: 10
2.3.3 Selektiv tilknytning 7 til 24 måneder: 10
2.3.4 Tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd: 10
2.4 Indledning til teori om sårbarhed og resiliens. 10
2.5 Margaret Schönberger Mahler - teori: 10
2.5.1 Autistiske fase 0 til 1 måned: 11
2.5.2 Symbiosen 1 til 5 måneder: 11
2.5.3 Differentieringsfasen 5 til 9 måneder: 11
2.5.4 Øvelsesfasen 10 til 18 måneder: 11
2.5.5 Gentilnærmelsesfasen 18 til 24 måneder: 11
2.5.6 Konsolidering 24 til 36 måneder: 12
2.6 Rene Árpád Spitz - teori: 12
2.6.1 Spædbørnsdepression og hospitalisme: 12
3.0 Analyser på baggrund af din psykologiske viden artiklen ”En voksen mælkebøtte” 12
4.0 Diskuter begreberne sårbarhed og resiliens i relation til omsorgssvigtede børn: 14
5.0 Konklusion 17
6.0 English Abstract: 18
7.0 Kildefortegnelse: 19

Uddrag

Fra indledningen:
I Danmark har der gennem en årrække været et fokus på omsorgssvigt både fra politiske side, de professionelle omkring børnene samt den almene borger. De fleste individer har en mening om omsorgssvigt, men desværre er der også en ambivalens når der kræves konkret handling i forhold til de omsorgssvigtede børn.
Denne opgave handler om omsorgssvigt i barndommen har betydning for den videre tilknytning - set ud fra relevante psykologiske teorier... Køb adgang for at læse mere

SSO: Udviklingspsykologi i relation til omsorgssvigt

[30]
Bedømmelser
 • 11-10-2011
  Super god opgave, man for et godt overblik over hvad den handler om , og hvad man selv kan vælge at skrive om. Dog kunde det ha været rigtig godt hvis der havde været henvisning til bilag eller link.. Men ellers god opgave
 • 19-09-2011
  Givet af Lærerstuderende på 3. år
  God opgave med mange begreber - dog mangler jeg meget analyseobjektet enten som henvisning til link eller som bilag, da denne ikke er kildeangivet.
 • 07-02-2016
  god flot opgave. stor hjælp i forhold til opstilling af opgaven.
 • 22-12-2015
  nok den bedste opgave om omsorgssvigt herinde ifølge mig :-)