SOP: Finanskrisen og bankers balancestruktur | VØ A og IØ B

SOP: Finanskrisen og bankers balancestruktur | VØ A og IØ B

SOP om Finanskrisen med fokus på en banks Balancestruktur, hvor jeg skrev opgaven i International Økonomi B og Virksomhedsøkonomi B - i opgaven giver jeg bl.a. en redegørelse for hvordan finanskrisen startede, og herefter analyserer jeg banken Nordea og vurderer fremtiden for den danske konjunkturudvikling, samt Nordeas økonomi.

Opgaveformulering

Redegør for baggrunden for udviklingen af finanskrisen samt betydningen af denne for konjunkturudviklingen i Danmark. Udarbejd en analyse af en selvvalgt banks vertikale og horisontale balancestruktur og sammenlign med udviklingen i konjunkturerne. Diskutér hvorvidt der er en sammenhæng. Vurdér fremtidsudsigterne for konjunkturudviklingen i Danmark samt den selvvalgte banks økonomiske situation.

Lærers kommentar

"Det er fedt, at du har bygget din opgave op omkring filmen Inside Job. Det er ikke set før"

Elevens kommentar

Der er lavet et par stavefejl hist og her eftersom jeg ikke gad læse korrektur på den, da jeg var færdig.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Problemformulering 4
Afgrænsning 4
Baggrund for finanskrisen 5
Værdipapirisering 8
Subprimelån 10
Kredit swap 11
Konjunkturudvikling i Danmark før, under og efter finanskrisen 13
Vertikal og horisontal balancestruktur Nordea 16
Vertikal balancestruktur for Nordea 16
Horisontal balancestruktur for Nordea 18
Sammenligning med konjunkturudsving i Danmark 19
Fremtidsudsigter for konjunkturudviklingen i Danmark 22
Fremtidsudsigter for Nordeas økonomiske situation 23
Sammenfatning/konklusion 24
Kildeliste: 25
Bilag 27
Urkundbekræftelse 34

Uddrag

"Indledning:
USA havde efter ”The Great Depression” oplevet 40 år uden én eneste krise og det har åbenbart fået amerikanerne til at tro, at skyerne voksede ind i himlen for i 1980'erne og 1990'erne gennemgik den amerikanske finanssektor en omfattende dereguleringsproces samtidig med, at bankerne blev endnu mere liberaliseret end i forvejen og man udvidede deres beføjelser.

Men hvordan kunne man lade dette ske? Hvordan kan det være at tusindvis at mennesker bare har lukket øjnene og overladt ansvaret til nogle andre.

Hvorfor har man ignoreret advarsler helt tilbage fra år 2004? Disse spørgsmål vil blive besvaret i denne opgave gennem en grundig redegørelse af historiske begivenheder, som har været til grund for finanskrisen opstandelse.

Herefter vil opgaven analysere konjunkturudviklingen i Danmark før, under og efter finanskrisen gennem relevante økonomiske indikatorer og de vil blive sammenlignet med resultatet af en analyse af Nordeas balancestruktur. Til sidst vil der blive konkluderet på de initiativer som Danmark og Nordea har lanceret for henholdsvis af slippe helskindet gennem krisen samt stå stærkt overfor udlandet.

Afgrænsning:
Finanskrisen er et stort emne og derfor har jeg valgt, i henhold til min problemformulering, kun at fokusere på emner som var af relevans til min opgave og som på samme tid besvarede problemformuleringen. Heraf indgår historiske begivenheder, love, politik samt dereguleringer.

Dette betyder også at jeg har afgrænset mig fra, at involvere for mange personer i min opgave, da det ikke ville have relevans eller virke forvirrende for læseren. Derudover har jeg afgrænset mig fra at indlemme for mange ubekendte finansielle produkter, som blev skabt efter den kolde krig i den finansielle sektor. Jeg har i stedet kun udvalgt de vigtigste heriblandt CDO'er og kreditswaps."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Finanskrisen og bankers balancestruktur | VØ A og IØ B

[2]
Bedømmelser
  • 08-12-2012
    Rigtig god besvarelse, der kan bruges som inspiration til egen opgave. Mange gode bilag.
  • 05-12-2013
    Rigtig god inspiration!!