SOP om Danske Bank og finanskrisen i VØ A og IØ A

 • HHX 3. år
 • SRP (International Økonomi B, Virksomhedsøkonomi A, SOP)
 • 10
 • 32
 • 8017
 • PDF

SOP om Danske Bank og finanskrisen i VØ A og IØ A

SOP om Danske Bank og finanskrisen i fagene Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi B skrevet på HHX.

Opgaven handler om subprime-lånekrisen i USA, hvordan den spredte sig til at blive en finanskrise, og hvordan denne har påvirket Danske Bank.

Fokus i opgaven ligger på analyse og vurdering af Danske Banks situation under finanskrisen.

Opgaveformulering

- Redegør for finanskrisen nationalt og internationalt med særligt fokus på den finansielle sektor.
- Analyser Danske Bank's økonomiske situation og aktiekursudvikling over en ti-årig periode, herunder hvorledes specielt bankpakkerne har påvirket Danske Bank's økonomiske situation.
- Vurder Danske Bank's nuværende økonomiske situation samt bankens fremtidsmuligheder. Vurder ligeledes hvorledes Danske Bank kunne ruste sig mod fremtidige finanskriser.

Lærers kommentar

Har ikke fået nogen tilbagemelding.

Elevens kommentar

Læse korrektur. Og flytte noget af afsnittet om bankpakkerne ned under vurdering.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1. Indledning 4
2. Afgrænsning og metode 5
3. Finanskrisen internationalt og nationalt 7
3.1 perioden op til subprimekrisens begyndelse I usa 7
3.2 væsentlige faktorer I subprimekrisen 7
3.2.1 supbrime-lån 8
3.2.2 værdipapirhandel - cdo'er 9
3.3 danmark rammes af finanskrisen – med særlig fokus på den finansielle sektor 10
4. Analyse af økonomi og aktiekursudvikling I danske bank 11
4.1 risikostyring – med særlig fokus på solvens 11
4.1.1 basiskapital 12
4.1.2 risikovægtede poster 13
4.2 risikostyring for danske bank a/s I perioden 2002-2012 14
4.3 analyse af danske banks aktiekursudvikling 2002-2012 16
4.4 bankpakkernes påvirkning på danske banks økonomiske situation 20
4.4.1 bankpakke 1 21
4.4.2 bankpakke 2 22
4.4.3 bankpakke 3 22
4.4.4 bankpakke 4 22
5. Vurdering af danske banks nuværende økonomiske situation, samt fremtidsmuligheder 23
5.1 vurdering af danske banks nuværende økonomiske situation 23
5.2 vurdering af danske banks fremtidsmuligheder 24
5.3 hvordan skal danske bank ruste sig mod fremtidige finanskriser? 25
6. Konklusion 27
7. Litteratur- og kildefortegnelse 28
Bilag 1 32
Bilag 2 33
Bilag 3 34

Uddrag

Indledning
Den amerikanske økonomi blev hårdt ramt i forbindelse med IT-krisen i begyndelsen af det 21. århundrede - som satte tydelige spor. De efterfølgende år var præget af økonomisk fremgang, lige indtil boligboblen bristede og skabte grobund for subrimeprisen, der hurtigt bredte sig verden over som følge af den stigende globalisering.

Denne opgave fokuserer på subprimekrisens opståen i USA og finanskrisen i Danmark med særligt fokus på den finansielle sektor og Danske Bank, samt hvilke konsekvenser finanskrisen har haft på Danske Banks økonomiske situation. Der vil blive foretaget en analyse af Danske Banks risikostyring og aktiekursudvikling i perioden 2002-2012, for at dokumentere Danske Banks økonomiske udvikling før, under og efter finanskrisen.

Med udgangspunkt i analysen af Danske Banks risikostyring og aktiekursudvikling, vurderer opgaven Danske Banks nuværende økonomiske situation samt bankens fremtidsmuligheder og hvordan banken skal ruste sig mod en fremtidig finanskrise... Køb adgang for at læse mere

SOP om Danske Bank og finanskrisen i VØ A og IØ A

[2]
Bedømmelser
 • 05-12-2013
  Rigtig god opgave!!!!
 • 16-02-2014
  Rigtig god opgave.!!