SOP om Lehman Brothers og Finanskrisen i VØ og IØ

 • HHX 3. år
 • SRP (Virksomhedsøkonomi A, International Økonomi A, SOP)
 • 10
 • 19
 • 6187
 • PDF

SOP om Lehman Brothers og Finanskrisen i VØ og IØ

SOP skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A.

I opgaven gives en redegørelse for udviklingen i Lehman Brothers regnskab, en analyse af hvor krisen ramte hårdest hos Lehman, samt en afsluttende analyse og vurdering af udviklingen i dansk økonomi i kølvandet på den økonomiske krise, samt hvordan jeg mener økonomien vil té sig i fremtiden.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract s. 1
Indholdsfortegnelse s. 2
Indledning s. 3
Virksomhedsbeskrivelse s. 4
fortsat s. 5
Virksomhedsanalyse s. 6
Rentabilitetsanalyse s. 6
Afkastningsgrad s. 6
Overskudsgrad s. 6
Aktivernes omsætningshastighed s. 7
Egenkapitalens forrentning s. 7
Yderligere analyse af udviklingen s. 8
Aktiens indre værdi s. 8
Daglig risikofyldt værdi s. 8
De tre forretningsområder s. 9
Capital Markets-afdelingen s. 10
Subprimekrisen s. 10
Konkursen s. 12
Vurdering s. 13
Finanskrisen s. 15
Finanskrisens vej til Danmark s. 15
De samfundsøkonomiske konsekvenser s. 16
Økonomisk vækst og beskæftigelse s. 16
Forbrug og investering s. 17
Offentlig saldo s. 17
Udenrigshandlen og betalingsbalancen s. 18
Inflation, lønstigninger og renten s. 18
Konklusion s. 19

Uddrag

"Indledning:
Jeg har i min SRP valgt, at skrive om Finanskrisen 07-09, og krakket i en af verdens største og ældste investeringsbanker Lehman Brothers, der i forbindelse med subprimekrisen i USA, måtte indgive konkursbegæring den 15. september 2008.

Det var for mig en gåde, hvordan en 158-årig gammel koncern, der har overlevet en borgerkrig, to verdenskrige og adskillige økonomiske kriser, kan forsvinde fra jordens overflade på blot få måneder. Emnet er særligt interessant, fordi en banks konkurs har så store konsekvenser for så mange mennesker. Finanskrisen er noget der direkte eller indirekte berører os alle, og derfor er også dette emne ganske spændende.

I løbet af min afhandling, vil jeg analysere udviklingen i Lehman Brothers' regnskab op til krakket i efteråret 2008. Ved hjælp af nøgletal, årsrapporter og andre værktøjer, vil jeg selv give en vurdering af Lehmans økonomiske situation op gennem 2000'erne og indtil krakket. Jeg vil kigge på hvor i Lehman, det i særdeleshed gik galt, da krisen tog til. Endvidere vil jeg forsøge at finde sammenhængen mellem kreditkrisen, konkursen i Lehman, og finanskrisen der spredte sig globalt.

Jeg vil forsøge at svare på, hvordan krisen nåede til Danmark, og hvordan Lehmans konkurs havde indflydelse på krisens omfang. Til slut, vil jeg analysere og vurdere udviklingen i den danske økonomi efter krisen, og hvordan økonomien vil se ud de næste år. Til dette vil jeg anvende prognoser udarbejdet af Nationalbanken i 3. kvartal 2008, og andet materiale udarbejdet af Nationalbanken, eller artikler fra landets aviser."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Lehman Brothers og Finanskrisen i VØ og IØ

[3]
Bedømmelser
 • 05-08-2021
  Givet af 3.g'er på STX
  Mangler en del, kilder, metoder osv. Diskussionen bliver heller aldrig en rigtig diskussion
 • 15-12-2011
  Mangler kildehenvisninger i høj grad - ellers en udmærket opgave.
 • 10-01-2014
  rigtig god og fyldestgørende opgave.

Materialer relateret til SOP om Lehman Brothers og Finanskrisen i VØ og IØ.