SOP om McDonald's i Afsætning A og Dansk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Dansk A, Afsætning A, SOP)
 • 10
 • 22
 • 7387
 • PDF

SOP om McDonald's i Afsætning A og Dansk A

SOP som omhandler fastfoodkæden McDonalds, hvor der først i opgaven er en virksomhedsbeskrivelse som gennemgår deres historie og hvor de er i dag. Dernæst gør jeg rede for deres idé grundlag, og herefter analyserer jeg deres konkurrencemæssige position i Danmark og internationalt. Til sidst vurderer jeg virksomhedens muligheder for fremtidig vækst.

Fagene jeg skrev i var Dansk A og Afsætning A.

Opgaveformulering

Opgaveformuleringen var at jeg skulle først redegøre for McDonald's, altså bygge en basisviden op. Herefter redegøre for idegrundlag og konkurrencemæssige position. Sidst vil jeg se på virksomhedens muligheder for fremtidig vækst og analysere reklamen "I'm lovin' it"

Lærers kommentar

God og fyldig besvarelse. Jeg behandlede mine spørgsmål på den korrekte måde hvilket også gjorde at jeg fik den høje karakter.

Studienets kommentar

Opgaven når slet ikke de faglige mål i dansk. Der er ingen indholdsfortegnelse.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Forord
1. Indledning
2. Virksomhedsbeskrivelse
2.1 Historie
2.2 McDonald's i dag
3. Idegrundlag
4. Konkurrencemæssig position
4.1 I Danmark
4.2 Internationalt
5. Muligheder for fremtidig vækst
5.1 McDonald's' vækststrategi
5.2 Fokus på målgruppen
5.3 Fokus på parametermix
6. Reklameanalyse
7. Konklusion
Kildeliste
Søgemaskine:
Internetkilder:
Bøger:
Bilag 1

Uddrag

Forord
Jeg har valgt at skrive om den største fastfoodkæde i verden. Det har jeg fordi der er ekstremt mange spændende aspekter i denne virksomhed, som jeg også gerne vil vide mere om. Bl.a. ved jeg at McDonald's spiller en stor rolle i den finansielle globalisering. Finansbladet The Economist bruger prisen på en Big Mac til at sammenligne købekraft og landets valutaer. McDonald's har sit eget sangtalentshow og hvad mere er, har de også deres eget college. Derfor vil jeg gerne se hvad jeg mere kan grave frem af spændende ting, som McDonald's står for.
Jeg vil også gerne undersøge om det overhovedet er muligt, for en så stor virksomhed, som det er, at skabe yderligere vækst. I det hele taget synes jeg det er en spændende virksomhed, også med al den kritik de får, for at sælge usunde fødevare.

1. Indledning
I mit projekt vil jeg starte med at bygge en basisviden op om McDonald's koncernen. Det vil jeg gøre ved at gennemlæse og fortolke deres hjemmeside, både den danske og den amerikanske. Jeg vil læse annoncer, interviews og eventuelt se filmen ”Super Size Me”, som kritiserer McDonald's både på godt og på ondt. Det vil jeg gøre for at få et indblik i hele McDonald's' opbygning, og fordi jeg godt vil have en grundviden i forhold til det jeg skal skrive om. Ud fra disse data vil jeg redegøre for deres idegrundlag og deres konkurrencemæssige position i dag, også med hjælp fra afsætningsbøgerne. Derefter vil jeg spekulere i McDonald's muligheder for fremtidig vækst, med specifik fokus på deres målgruppe. Til dette vil jeg starte med at finde deres målgruppe, ved en segmentering ved hjælp af SMUK-modellen. Derefter vil kigge på deres parametermix og komme med forslag til hvordan de skal benytte det i fremtiden for at opnå vækst. Dette vil jeg gøre med hjælp fra deres hjemmeside, min egen viden og en del modeller. Bl.a. vil jeg bruge Ansoffs vækstmatrix og PLC-kurven. Ydermere vil jeg analysere en reklame fra McDonald's' verdenskendte kampagne ”I'm Lovin It”... Køb adgang for at læse mere

SOP om McDonald's i Afsætning A og Dansk A

[3]
Bedømmelser
 • 07-03-2014
  superskøn når man lige savner lidt hjælp
 • 26-04-2015
  Rigtig god Srp, gode kildehenvisninger
 • 15-11-2016
  mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm