SRP om Politisk Kommunikation i Dansk A og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 22
 • 7094
 • PDF

SRP om Politisk Kommunikation i Dansk A og Samfundsfag

SRP'et indeholder en redegørelse for Luhmann-teorier om kommunikation, samt en analyse af taler af henholdsvis Pia Kjærsgaard og Margrethe Vestager.

Til slut er der en diskussion om kommunikation udspringer af samfundet eller omvendt, og hele opgaven er skrevet i fagene Dansk A og Samfundsfag A.

Lærers kommentar

Diskursanalysen er ikke fyldestgørende - for stort fokus på den retoriske analyse.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Redegørelse
1.1 Luhmanns systemteori 3
1.2 Kommunikation i det senmoderne samfund ifølge Luhmann 4
1.3 Massemedierne i det senmoderne samfund ifølge Luhmann 4
Analyse
2.1a Diskursanalyse af: ”Giv os Danmark tilbage” af Pia Kjærsgaard 6
2.1b Kobling til ideologi 9
2.2a Diskursanalyse af: ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme” af Margrethe Vestager 11
2.2b Kobling til ideologi 13
2.3 Liberalismen er også en livsanskuelse af Charles Taylor 14
Vurdering
3.1 Niklas Luhmann versus Jürgen Habermas: kommunikation og massemediers funktion i det senmoderne samfund 15
3.2 Politiske diskurser og massemediernes funktion i forhold til skabelsen af samfundet 16
Konklusion 19
Litteraturliste 20

Uddrag

Indledning:
Som borgere i det senmoderne samfund, der er præget er globalisering, medialisering og elektronisk udvikling med lynets hast, bliver vi bombarderet med meninger, informationer og påstande i et omfang, som ingen har en jordisk chance for at overskue.
Kommunikation i dag er ikke bare ansigt-til-ansigt-kommunikation og medieret kommunikation – det er i høj grad også massemedieret kommunikation, der i sin grundsubstans er kendetegnet ved, at der kommunikeres et budskab fra én kilde ud til mange, uden at de mange reelt har mulighed for at kommunikere tilbage.

Formålet med denne opgave er at undersøge, hvordan politiske diskurser og massemediernes kommunikation er med til at skabe samfundet.
For opgavens analysedel betyder det, at der hovedsagligt fokuseres på retorik, i stedet for f.eks. talens opbygning i forhold til den klassiske opbygning, Dispositio. Idet politik i sin kerne reelt kun er en konflikt om fortolkninger af fænomener i virkeligheden kunne man forestille sig, at det måske er massemediernes rolle, der er afgørende for skabelsen af samfundet.
Men det faktum, at politikerne bruger massemedierne særdeles flittigt og taktisk klogt i kampen om vælgertilslutning, er måske den væsentligste problemstilling, som denne opgave behandler.

I redegørelsen behandles Niklas Luhmanns systemteori såvel som hans teori om kommunikation og massemedier. Dette vil derefter kobles til de emner, som opgaven behandler.

I analysen behandles talerne: ”Giv os Danmark tilbage”(2008) af Pia Kjærsgaard og talen: ”I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme”(2007) af Margrethe Vestager via diskursanalyse, hvorefter der findes træk i talerne, der kan kobles til ideologier.

I opgavens sidste del sættes Niklas Luhmanns teorier i forhold til Jürgen Habermas' for at opnå et mere nuanceret perspektiv. Herefter vurderes og diskuteres det, hvordan politiske diskurser og massemediernes kommunikation er med til at skabe samfundet... Køb adgang for at læse mere

SRP om Politisk Kommunikation i Dansk A og Samfundsfag

[5]
Bedømmelser
 • 28-11-2013
  Rigtig god, men diskursanalysen er ikke fyldestgørende overhovedet, der ligges for meget vægt på specielt retorikken, i stedet for at foretage en egentlig diskursanalyse.
 • 11-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  super god hjælp til at komme igang
 • 25-02-2016
  mega god opgave, godt skrevet
 • 08-12-2015
  God til inspiration.