SRP om politisk kommunikation i Samf og Dansk

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 20
 • 7005
 • PDF

SRP om politisk kommunikation i Samf og Dansk

Studieretningsprojekt (SRP) om politiske partiers eksterne kommunikation i Dansk A og Samfundsfag A med hovedvægt på Samfundsfag.

Opgaven er skrevet i 2008.

Emnet er nutidig politisk kommunikation og valgkampagner. Med politisk kommunikation menes partiers eksterne kommunikation overfor befolkningen.

Opgaven består af fire dele:
- En redegørende del som skitserer den historisk udvikling af rammerne for partiers eksterne kommunikation - herunder mediebilledet, det politiske system og kampagneformer. Gennemgangen afsluttes med en beskrivelse af de nuværende rammer for partiers eksterne kommunikation.

- En undersøgende del, som består i en danskfaglig sprogbrugsanalysen af udvalgte citater fra afslutningsdebatten på DR1 under folketingsvalgkampen 2007. Her valgte jeg at analyse Venstre og Enhedslistens, dvs. Anders Fogh og Line Barfods, retoriske virkemidler.

- En opsummering af sprogbrugsanalysen, som består i en samlet beskrivelse af hhv. Venstre og Enhedslistens mediestrategier under folketingsvalgkampen 2007.

- En samfundsfaglig diskussion som belyser spørgsmålet "Hvilke konsekvenserne har den nutidige politiske kommunikation for det danske demokrati?" fra forskellige vinkler, med inddragelse af bl.a. Magtudredningen, en radioudsendelse og en interviewsamling ved navn "Samtaler om Spin"

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

0,0 Forside s. 1
1,0 Abstract s. 2
2,0 Indholdsfortegnelse s. 3

3,0 Indledning s. 4
4,0 Udviklingen i den politiske kommunikation s. 5
4,1 Opløsningen af de sociale klasser s. 5
4,2 Politiske aktørers indflydelse s. 5
4,3 Mediernes udvikling s. 6
4,4 Politiske kampagneformer s. 7
5,0 Nutidig politisk kommunikation og valgkampagner s. 8
5,1 Brugen af internettet s. 9
5,2 Personfiksering s. 9
5,3 Partilederdebatter s. 10
6,0 Sprogbrugsanalyse s. 10
6,1 Afslutningsdebat på DR1 9/11/07 s. 10
7,0 Mediestrategier s. 16
7,1 Venstre s. 16
7,2 Enhedslisten s. 17
8,0 Diskussion s. 18
8,1 Hvilke konsekvenser har den nutidige politiske kommunikation for
det danske demokrati? s. 18
8,2 Konklusion s. 21

9,0 Litteraturliste s. 23
10,0 Bilag s. 24
10,1 Partiernes internetsatsning s. 24
10,2 Cd-rom – Klip fra afslutningsdebatten 9/11/07 s. 24

Uddrag

"I denne opgave har jeg valgt at arbejde med emnet politisk kommunikation, fordi det blandt andet i kraft af den netop overståede valgkamp er særdeles aktuelt. Partiernes måde at kommunikere deres budskaber på har utvivlsomt indflydelse på, hvordan vi opfatter politik.

Mit fokus i opgaven er partiernes eksterne kommunikation i valgkampe. For at belyse dette emne vil jeg derfor først redegøre for den politiske kommunikation i et historisk perspektiv.

Her jeg kommer ind, hvilke faktorer der har indflydelse på, hvordan partierne kommunikerer, lige så vel som hvordan den politiske kampagneform har udviklet sig frem til i dag. På den måde skabes en forståelse for vilkårene for den moderne politiske kommunikation, som er nødvendig for at forstå hvorfor partierne kommunikerer, som de gør.

Næste led i opgaven er en undersøgelse af hvilke konkrete retoriske virkemidler, partierne gør brug af i den direkte dialog. Derfor har jeg udvalgt en række citater fra afslutningsdebatten på Dr1 d. 9/11/07, der karakteriser den nutidig politiske kommunikation.

Disse afdækker jeg ved hjælp af en sprogbrugsanalyse for at finde ud af hvilke retoriske virkemidler, mine udvalgte partier Venstre og Enhedslisten benytter sig af.

Jeg har valgt at fokusere på den direkte politiske kommunikation i form af tv-debat, fordi jeg mener, at det er her, forskellene på partiernes retorik tydeligst kommer til udtryk. Mit valg af partierne Venstre og Enhedslisten begrundes med, at disse to partier er meget forskellige både rent politisk og hvad angår kampagnebudget såvel som målgrupper.

Dernæst sammenfatter jeg min viden om rammerne for den nutidige politiske kommunikation med resultaterne fra sprogbrugsanalysen ved at lave en overordnet beskrivelse af hhv. Venstre og Enhedslistens mediestrategier under valgkampen 2007.

Til sidst sætter jeg denne viden i perspektiv ved at diskutere, hvilke konsekvenser den nutidige politiske kommunikation har for det danske demokrati. Her inddrager jeg artikler, interviews og radioprogrammer til at belyse problemstillingen."... Køb adgang for at læse mere

SRP om politisk kommunikation i Samf og Dansk

[10]
Bedømmelser
 • 08-12-2008
  Det er en rigtig god opgave, jeg kan varmt anbefale den, jeg skal selv til at skrive studieretningsprojekt, og denne opgave sætter mig virkelig igang, der er så mange gode ting i den, desværre er der mange informationer jeg ikke kan skrive om i min egen opgave, da der mangler en litteraturliste, det er ret øv, for der er mange oplysninger jeg gerne vil bruge. Jeg giver "kun" opgaven 5 stjerner, for der mangler alle de gode facts fra litteraturlisten. øv øv
 • 23-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave, som man kan få meget udaf - også selvom man måske ikke har samme emne. :) Kan varmt anbefales!
 • 05-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave med en god struktur.
 • 14-01-2010
  Super fin .. :) God til at bruge som inspiration ..