SRP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Dansk A

 • HTX 3. år
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag B)
 • 12
 • 20
 • 7637
 • PDF

SRP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Dansk A

SRP om Politisk Kommunikation, hvor emnet er undersøgt i fagene Dansk A og Samfundsfag A.

I opgaven gøres der først rede for en række kommunikationsanalyser (Westley, Macleans, Molin's), hvorefter der gives en analyse af en valgplakat (fra Socialistisk Folkeparti), samt en analyse af et uddrag fra Villy Søvndals blog (19. februar 2008) der har overskriften: "Hizbut-Tahrir: I er gået forkert!"

For at kunne foretage en komparativ analyse, sættes ovenstående i forhold til en valgplakat fra Dansk Folkeparti, samt en et svar på Villy Søvndals blog, skrevet af Pia Kjærsgaard. Afslutningsvis foretages der en sammenligning af de to partiers afbenyttelse af kommunikationsmæssige virkemidler i de to medier.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Metoder 4
Kommunikations analyser 4
John B. Thompson 4
Analyse af massemedier - Westley og MacLeans, 5
Molin's model 6
Minerva modellen, 7
Hovedafsnit 8
Analyse 8
Socialistisk Folkeparti 8
Dansk folkepart 11
Sammenligning af de to partiers brug af kommunikationsmæssige virkemidler 14
Plakat 14
Tesksterne 14
Vurdering 15
Konklusion 15
Litteraturliste 15
Internet 15
Bøger 15
Bilag 16
Bilag 1 – SF's valgplakat 16
Bilag 2 – Villy Søvndahl - Hizb-ut-Tahrir: I er gået forkert! 17
Bilag 3 – Danskfolkeparti's valgplakat 18
Bilag 4 – Pia Kjærsgaard - Spin med Villy 19

Uddrag

"Evnen til at kommunikere har altid været en vigtig del af international, såvel som dansk politik.

Der er dog, over de seneste par år, sket en stor udvikling i, hvordan og hvor meget partierne håndterer den politiske kommunikation. Ud fra dette, har jeg valgt at sætte fokus på, hvilke metoder og virkemidler partierne bruger når de ønsker at kommunikere et budskab til deres vælgere.

Jeg vil, i min opgave, analysere to forskellige tekster fra to danske politiske partier, tilsvarende vil jeg analysere to valgplakater fra de samme partier. Disse analyser vil jeg bruge til at sammenligne, hvilke virkemidler og metoder man bruger på skrift og på valgplakater.

Derudover vil jeg kigge på segmenteringen af disse tekster og plakater, samt på forskellene mellem benyttede virkemidler hos de to partier.

Som udgangspunkt for dette, er det vigtigt at tage stilling til, hvad politisk kommunikation indebærer; politisk kommunikation handler om at formidle et politisk budskab fra en afsender til en modtager, afsenderen vil for det meste være en politiker eller en tilsvarende aktør, med en politisk hensigt.

Modtageren er en lidt mere broget størrelse, og afhænger af hvilken gruppe afsenderen ønsker at kommunikere til. Der kan derfor være tale om et modtagerforhold, som strækker sig fra en hel befolkning til fru Jensen på det kommunale plejehjem."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Dansk A

[17]
Bedømmelser
 • 11-11-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Hjalp mig til et 12 tal! kanon god opgave, som er yderst detaljeret!
 • 07-12-2011
  Rigtige god opgaven!
 • 08-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave,!!!!
 • 20-12-2015
  goddivhbnjmk,læ.ø-*dcs