SOP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Dansk A

 • HTX 3. år
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag B, SOP)
 • 12
 • 20
 • 7637
 • PDF

SOP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Dansk A

SOP om Politisk Kommunikation, hvor emnet er undersøgt i fagene Dansk A og Samfundsfag A.

I opgaven gøres der først rede for en række kommunikationsanalyser (Westley, Macleans, Molin's), hvorefter der gives en analyse af en valgplakat (fra Socialistisk Folkeparti), samt en analyse af et uddrag fra Villy Søvndals blog (19. februar 2008) der har overskriften: "Hizbut-Tahrir: I er gået forkert!"

For at kunne foretage en komparativ analyse, sættes ovenstående i forhold til en valgplakat fra Dansk Folkeparti, samt en et svar på Villy Søvndals blog, skrevet af Pia Kjærsgaard. Afslutningsvis foretages der en sammenligning af de to partiers afbenyttelse af kommunikationsmæssige virkemidler i de to medier.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Metoder 4
Kommunikations analyser 4
John B. Thompson 4
Analyse af massemedier - Westley og MacLeans, 5
Molin's model 6
Minerva modellen, 7
Hovedafsnit 8
Analyse 8
Socialistisk Folkeparti 8
Dansk folkepart 11
Sammenligning af de to partiers brug af kommunikationsmæssige virkemidler 14
Plakat 14
Tesksterne 14
Vurdering 15
Konklusion 15
Litteraturliste 15
Internet 15
Bøger 15
Bilag 16
Bilag 1 – SF's valgplakat 16
Bilag 2 – Villy Søvndahl - Hizb-ut-Tahrir: I er gået forkert! 17
Bilag 3 – Danskfolkeparti's valgplakat 18
Bilag 4 – Pia Kjærsgaard - Spin med Villy 19

Uddrag

"Evnen til at kommunikere har altid været en vigtig del af international, såvel som dansk politik.

Der er dog, over de seneste par år, sket en stor udvikling i, hvordan og hvor meget partierne håndterer den politiske kommunikation. Ud fra dette, har jeg valgt at sætte fokus på, hvilke metoder og virkemidler partierne bruger når de ønsker at kommunikere et budskab til deres vælgere.

Jeg vil, i min opgave, analysere to forskellige tekster fra to danske politiske partier, tilsvarende vil jeg analysere to valgplakater fra de samme partier. Disse analyser vil jeg bruge til at sammenligne, hvilke virkemidler og metoder man bruger på skrift og på valgplakater.

Derudover vil jeg kigge på segmenteringen af disse tekster og plakater, samt på forskellene mellem benyttede virkemidler hos de to partier.

Som udgangspunkt for dette, er det vigtigt at tage stilling til, hvad politisk kommunikation indebærer; politisk kommunikation handler om at formidle et politisk budskab fra en afsender til en modtager, afsenderen vil for det meste være en politiker eller en tilsvarende aktør, med en politisk hensigt.

Modtageren er en lidt mere broget størrelse, og afhænger af hvilken gruppe afsenderen ønsker at kommunikere til. Der kan derfor være tale om et modtagerforhold, som strækker sig fra en hel befolkning til fru Jensen på det kommunale plejehjem."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Politisk Kommunikation i Samfundsfag A og Dansk A

[17]
Bedømmelser
 • 15-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget god! Din orden er suveræn hvilket gør den nemt overskuelig, men den er for det meste redegørende og analyserende.. Dog betyder det ikke med i det store hele :)
 • 31-08-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Den er enormdt dårligt. Sjældendt man finer en opgave hvor der er så mange stave fejl og gramatiske fejl i. Kan ikke bruges til nået som hellst!
 • 08-02-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave,!!!!
 • 20-12-2015
  goddivhbnjmk,læ.ø-*dcs