Elverskud og danskhed i 1800-tallet | SRP

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Musik A)
  • 10
  • 22
  • 6501
  • PDF

Elverskud og danskhed i 1800-tallet | SRP

Dette er et Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Musik A og Historie A, der fokuserer på værket "Elverskud" (1854) af Niels W. Gade, og på den historie, der omhandler den danske selvforståelse.

Lærers kommentar

Historiedelen var den bedste del, men musikken lå også til et 10-tal.

Elevens kommentar

Rent musisk set kan der godt sættes nogle flere konkrete begreber ind, i forhold til analyse af klassisk musik, i form af harmonik og lignende.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter. Du skal også skrive et resumé på dansk i stedet for et abstract på engelsk.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SRP-bogen sideløbende. SRP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1 Indledning
2 Danmarks politik og økonomi 1807 til ca. 1900
3 Analyse af ”Elverskud”
3.1 -Indledning
3.2 -Analyse
4 Analyse af brugen af fortiden
5 Diskussion
6 Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Danmark gik en meget hård tid igennem allerede fra starten af 1800 tallet. Dette gjorde det nødvendigt for folket at skabe noget man kunne stå sammen om, noget man kunne enes om, og som samtidig gav styrke og mod. Da der ikke var meget glæde at hente ved samtiden, måtte man se på hvad Danmark havde udrettet i sin fortid, og bruge dette til at styrke mentaliteten. Litterært som musikalsk blev der med stor glæde arbejdet med fortiden, nærmere bestemt vikingetiden og den tidlige middeladler. De episke historier fra vikingetiden og gamle folkeviser blev sat under luppen, og blev brugt til at samle danskerne om en fælles opfattelse og identitetsfølelse. Dette blev ikke kun gjort i lyset af international politisk fiasko, men lige så meget på baggrund af behovet for en ny opfattelse af det at være dansk, man måtte simpelt hen have fat i noget nyt tankestof, med formålet at konjugere fortid med nutid, sådan at man kunne se et kohærent billede af dansken.

Økonomisk nedtur
Danmark havde siden 1720 oplevet en fremgang i økonomien, eftersom sverigeskrigene havde ophørt. Danmark kunne nu kalde sig en neutral stat, og kunne sejle under neutralt flag til lande, på trods af at disse lande førte krig mod hinanden. Ydermere kunne Danmark tilbyde udenlandske købmænd at sejle under dansk flag for at nyde af den dertil kommende neutralitet. Denne periode bliver i dansk historie kaldt den florissante periode, da Danmarks økonomi blomstrede, specielt pga. oversøisk handel.
Denne blomstring mødte dog modstand efter 'Slaget På Reden' i 1801, hvor England angreb København, hvor der efter slaget blev forhandlet frem til at ingen neutrale lande havde sikret ret til at sejle uforstyrret i internationalt farvand... Køb adgang for at læse mere

Elverskud og danskhed i 1800-tallet | SRP

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til Elverskud og danskhed i 1800-tallet | SRP.