SOP om romanen Flatland i Engelsk A og Matematik A

 • HTX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Matematik A, SOP)
 • 12
 • 25
 • 5941
 • PDF

SOP om romanen Flatland i Engelsk A og Matematik A

SOP'et indeholder en analyse, fortolkning og perspektivering af bogen "Flatland - a Romance of Many Dimensions". Desuden indeholder opgaven en relevant matematisk del hvori jeg arbejder med nogle af de begreber som vi bliver præsenteret for i romanen, heriblandt kuglesnit og keglesnit. Slutteligt diskuterer jeg relationen mellem kompleksitet og position i hierakiet i Flatland. Opgaven er skrevet med brug af fagkombinationen Engelsk A og Matematik A.

Opgaveformulering

Der ønskes en analyse, fortolkning og perspektivering af romanen Flatland – A Romance of Many Dimensions. Analysen skal i særlig grad fokusere på sammenhængen mellem geometriske figurer og det victorianske klassesamfund, og på hvorledes romanen afspejler kvindernes forhold i det victorianske samfund.

Redegør for de 2-dimensionelle geometriske figurer, der opstår ved kegle- og kuglesnit.

Forklar desuden Miquels sætning.

Diskutér hvorledes kompleksiteten af de geometriske figurer modsvarer hierakiet i det samfund, der beskrives i romanen Flatland – A Romance of Many Dimensions.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Romanen Flatland: a Romance of Many Dimensions 5
Analyse af Flatland 5
Verdenen Flatland 5
Klassesamfundet Flatland 5
Skolerne i Flatland 6
Kvinder i Flatland 7
Fortolkning 8
Kvinderne 8
Skolerne 8
Klasserne 9
Perspektivering 9
Keglesnit, kuglesnit og Miquels sætning 11
Kuglesnit i Flatland 11
Keglesnit 13
Den rette, cirkulære kegle 13
Parablens Brændpunkt og ledelinje 13
Parablen som keglesnit 14
Ellipsen som keglesnit 16
Definitionen af en ellipse 16
Ellipsen som keglesnit 16
Hyperblen som keglesnit 18
Definitionen af en hyperbel 18
Hyperblen som keglesnit 18
Miquels sætning 19
Periferivinkler og centervinkler 19
Indskrivelige firkanter 19
Miquels sætning bevis 21
Miqueltrekanter 23
Litteraturliste 25
Bøger 25
Internetsider 25

Uddrag

Indledning:
Min opgaveformulering giver anledning til en opgave I to dele; en engelsk del og en matematisk del. I Engelskdelen af min opgave analyseres, fortolkes og perspektiveres romanen Flatland. Her lægges særligt vægt på sammenhængen mellem de geometriske figurer i bogen og det victorianske klassesamfund, og hvorledes romanen afspejler kvinders forhold i det victorianske samfund.

I anden del af min opgave, redegør jeg for de 2-dimensionelle figurer der opstår ved kegle- og kuglesnit og forklarer desuden Miquels sætning.

En diskussion af hvorledes kompleksiteten af de geometriske figurer modsvarer hierarkiet i det samfund, der beskrives i Flatland, vil fremgå som en naturlig del af analysen af teksten i den første den af opgaven.
Jeg kom frem til den konklusion, at denne disponering vil give mest mening, da et selvstændigt afsnit omkring de geometriske figurer i Flatland enten vil blive for tyndt, eller vil være gentagelser af hvad der allerede fremgår af analysen.

Romanen Flatland: a Romance of Many Dimensions
Romanen er en alternativ science fiction roman skrevet I 1884 af den engelske forfatter, præst og underviser Edwin Abbott Abbott.

Analyse af Flatland
Romanen Flatland bliver fortalt til os af hovedpersonen i bogen, en firkant ved navn A. Square. Den første halvdel af bogen, This World, går med at A. Square beskriver den verden han lever i for os, og i anden halvdel af bogen, Other Worlds, beskriver han hvordan han i en drøm besøgte landet Lineland, og hvordan han fik besøg af Sphere fra landet Spaceland. Jeg vil i særlig grad fokusere på hvordan Flatlands opbygning afspejler det victorianske samfund som A. Abbott levede i da han skrev bogen, og som bogen på mange måder er en kritik af.

Verdenen Flatland
Verdenen Flatland er en verden i to dimensioner, hvor højde er ikkeeksisterende. Det er naturligvis utrolig svært at forholde sig til, da man altid inde i sit hoved vil forestille sig at noget har en højde, da det ellers vil være fuldstændig usynligt set fra siden af. Abbott bruger den første halvdel af bogen på, igennem A... Køb adgang for at læse mere

SOP om romanen Flatland i Engelsk A og Matematik A

[1]
Bedømmelser
 • 13-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Opgaven er ikke struktureret efter de taksonomiske niveauer.