SRP om Monty-Hall-problemet og sandsynlighedsregning i Matematik A og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Matematik A, Engelsk A)
  • 10
  • 21
  • 8134
  • PDF

SRP om Monty-Hall-problemet og sandsynlighedsregning i Matematik A og Engelsk A

Studieretningsprojektet er skrevet i fagkombinationen Matematik A og Engelsk A og omhandler Monty-Hall-problemet og sandsynlighedsregning. SRP'et analyserer herunder Mark Haddons roman "The curious incident of the dog in the night time".

Opgaveformulering

Redegør for hvad Monty-Hall-problemet er samt grundprincipperne for sandsynlighedsregning. Gennemfør en analyse af Monty-Hall-problemet idet du anvender begrebet betinget sandsynlighed.

Giv en analyse af The Curious Incident of the Dog in the Night-Time af Mark Haddon. Analysens fokus skal være på hovedpersonen, hans lidelse og følgende måden han interagerer med sine omgivelser på. Desuden ønskes en analyse af romanens narrative teknik inddraget.

iskuter på hvilken måde matematikken og Christoffers tankegang har indflydelse på hans personlige udvikling, samt betydningen af valget af matematik og autisme som hovedtemaer i et litterært værk.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 4
Christopher Boone 5
Christopher Boone og autisme 7
Christophers forhold til andre mennesker 9
Romanens narrative teknik 11
Monty Hall problemet 12
Sandsynlighed 13
Simultane sandsynlighed 15
Marginale sandsynlighed 16
Betinget sandsynlighed 17
Bayes' formel 18
Christopher og matematik 19
Konklusion 21
Litteraturliste 22

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg starte ud med at give en analyse af Mark Haddons roman ”The Curious Incident of the Dog in the Night-time” hvor jeg karakteriserer hovedpersonen Christopher Boone, hans Aspergers sygdom og hvordan han interagerer med menneskene omkring sig. Dernæst vil jeg analysere romanens narrative teknik, da dette også giver et indblik og forståelse for hovedpersonen i bogen, som er den primære fokus i denne opgave. Ydermere vil jeg redegøre og analysere for Monty Hall problemet, hvor jeg også kommer ind på grundprincipperne af sandsynlighedsregning og nogle forskellige typer for sandsynlighedsregning, deriblandt betinget sandsynlighed. Jeg har valgt at adskille engelsk delen fra matematikken, da jeg mener at det er måden hvorpå jeg kan besvare problemformuleringer bedst muligt. Til slut vil jeg diskutere måden hvorpå matematikken har en indflydelse på Christophers måde at være på, samt hvilken betydning matematikken og autismen har i denne roman. Jeg har valgt at sætte diskussionen til sidst, da det giver en afsluttende sammenhæng mellem de to fag.

Christopher Boone
Mark Haddon, forfatteren til romanen ”The Curious Incident of The Dog in The Night-Time” har, med succes, opnået at inddrage matematiske emner såsom primtal og sandsynlighedsregning i sin fiktive litteratur på en spændende og overskuelig måde. Jeg-fortælleren og hovedpersonen i bogen er den 15 årige Christopher Boone, som skriver sin egen bog efter at hans lærerinde Siobhan bad ham om at skrive en. Efter at have fået tildelt dette projekt af hans lærerinde, finder Christopher naboen Mrs. Shear's hund død i hendes have og da…

Christopher Boone og Autisme
Grunden til Christophers særlige adfærd og anderledes personlighed er fordi Christopher lider af Aspergers syndrom, hvilket er en mildere form for Autisme. Man mener at årsagen til sygdommen er, at der er dele af hjernen som ikke er færdig udviklet og derfor er den en biologisk sindslidelse8 . Børn, der er diagnoseret med denne sygdom har ofte en ualmindelig god visuel hukommelse, høj IQ og er stærke i specielle interessefelter,9 som fx matematik i Christophers tilfælde. I bogen kan man tydeligt se, at disse egenskaber klart gælder hos Christopher, da han har meget viden indenfor naturvidenskaben, som fx


Romanens narrative teknik
Ikke nok med at Christophers autistiske træk kan ses ud fra hans handlinger, kan det i lige så høj grad ses gennem det sprog som bogen er skrevet i. Forfatteren Mark Haddon har, ved brug af de sproglige virkemidler, formået at overbevise læseren om, at Christopher lider af Aspergers syndrom. Som tidligere nævnt er systematik utrolig vigtigt for Christopher og dette kan man bl.a. ses ved den måde sproget og sætningerne er opbygget, da de er utrolig systematiseret og præciseret. Et eksempel på systematikken i sprogbruget er…

Monty Hall problemet
Vi ved, at Christopher elsker matematik og han forklarer flere forskellige matematiske formler under sin bogen, bl.a. Monty Hall problemet. Monty Hall har fået sit navn efter den amerikanske vært Monty Hall fra spilleprogrammet ”Let's make a deal” og den opstiller følgende problem;…

Sandsynlighed
Det er tydeligt at se, at Monty Hall er et eksempel på sandsynlighedsregning, og derfor er det nødvendigt at forklare og forstå sandsynlighedsregning hvis man skal kunne forstå Monty Hall problemet. Sandsynlighed er når man prøver at forudsige noget usikkert på en kvantitativ måde, og et eksempel på dette kunne være når man vejrmanden forudsiger vejrudsigten for de kommende dage, som man udefra…... Køb adgang for at læse mere

SRP om Monty-Hall-problemet og sandsynlighedsregning i Matematik A og Engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.