SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B

SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B

SOP om Carlsberg A/S, der er skrevet i fagene Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B.

Først gøres der rede for ølbranchen, med fokus på udviklingen som denne har gennemgået i det sidste årti.

Derefter gives en historisk gennemgang af Carlsbergs vej fra lille bryggeri til international koncern

Herefter gives en regnskabsanalyse, med brug af de seneste fem regnskabsår som datamateriale. Derefter undersøges konkurrencesituationen som Carlsberg står i på nuværende tidspunkt i Danmark, og denne vurderes bl.a. med hovedfokus på forholdet til konkurrenten Unibrew.

I denne forbindelse indgår en diskussion af Carlsberg mulige fremtidige forretningsstrategier.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 3
Ølbranchen 4
Om Carlsberg 5
Carlsberg historie 5
Carlsberg kernekompetence 6
Carlsberg regnskabsanalyse 8
Analyse af rentabiliteten 8
Analyse af indtjeningsevnen 10
Konkurrence siturationen 12
Virksomhedes konkurrence position 13
Carlsberg vs. Royal Unibrew 14
Carlsbergs fremtidige strategi 16
Konklusion 18
Kilder 19
Bilag 20
Bilag 1 20
Bilag 2 21

Uddrag

Jeg har valgt at skrive om Carlsberg A/S, fordi forretningen Carlsberg interesserer mig rigtig meget. Jeg har ofte været på rundtur på Carlsberg og en enkelt gang været i praktik hos Carlsberg, det begyndte en interesse for den kæmpe industri som Carlsberg står bag. Carlsberg er en stor dansk international virksomhed. Derfor så jeg mit studieretningsprojekt som en oplagt mulighed for at gå i dybden med emnet.

Denne rapport omhandler Carlsberg A/S og er skrevet i fagene Virksomheds Økonomi A og Afsætning B. Jeg fandt disse fag interessante som baggrund for udarbejdelse af min rapport, da begge er relevante for emnet.
Jeg vil begynde med at redegøre for ølbranchen, med fokus på dens udvikling de seneste 10 år.
Derefter vil jeg historisk set fortælle lidt om Carlsberg og hvordan denne store internationale danske virksomhed blev til og hvad der er deres kernekompetencer.
Efter redegørelsen vil der være en analyse del hvor jeg vil lave en regnskabsanalyse og se hvordan det er gået Carlsberg de seneste fem regnskabsår. Derefter vil jeg lave en analyse af virksomhedens konkurrencesituation i Danmark og vurdere denne. I min vurdering vil jeg hovedsaglig fokusere på Carlsbergs forhold til konkurrenten Royal Unibrew. Ud fra det diskutere Carlsbergs fremtidige strategier. Hvad skal de gøre i fremtiden for at blive endnu større.
Jeg har valgt ikke at arbejde med Carlsbergs aktie og andre bryggerier der er større end Carlsberg. Der i blandt SAB Miller.

Som mine kilder har jeg hovedsagligt valgt at benytte Carlsberg Danmarks hjemmeside samt bryggeriforeningens hjemmeside. Begge hjemmesider giver et godt overblik over ølbranchen og Carlsberg. Hvilket jo er grundlaget for min rapport. Udover det har jeg haft en snak med en salgschef fra Carlsberg og formanden for Rock I Holstebro. Jeg ønsker at dette materiale forholdes i fortrolighed, da det er internt materiale. Det gælder for afsnittet CARLSBERG VS. ROYAL UNIBREW... Køb adgang for at læse mere

SOP om Carlsberg i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning B

[2]
Bedømmelser
  • 22-01-2014
    Dårligt layout og forfærdelig abstract. Kan bruges som inspiration og hjælp til enkelte ting..
  • 14-02-2012
    god opgave... god inspiration