SRP om Bioethanol i Engelsk A og Biologi A

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Biologi A)
 • 10
 • 20
 • 6469
 • PDF

SRP om Bioethanol i Engelsk A og Biologi A

SRP i Engelsk A og Biologi A om Bioethanol, og hvorvidt det kan bruges som fremtidigt primært brændstof - I opgaven undersøger jeg bioethanol og fremstillingen af dette biologisk, og ser på fordele og ulemper ved brugen, samt overvejer USA's mulige rolle i energikonflikten, og potentielle status som leder inde for brugen af bioethanol.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 1
2. Hvad er problemet med de fossile brændstoffer? 2
3. Mulige løsninger på problemet 4
4. Kort om bioethanol 5
5. Hvorfor kan planter bruges som brændstof – en energikilde? 5
6. 1. generations- og 2. generations bioethanol 6
6.1 Enzymer
6.2 Lignocellulose
7. Fremstilling af bioethanol 8
7.1 Forbehandling
7.2 Enzymatisk hydrolyse
7.3 Fermentering/gæring
7.4 Destillation
8. Fordele og ulemper 11
8.1 Praktiske fordele og ulemper
8.2 Klimamæssige fordele og ulemper
8.3 Politiske og sociale fordele og ulemper
8.4 Delkonklusion
9. USA - en del af problemet men også en del af løsningen? 15
9.1 En ny æra for amerikansk miljøpolitik?
9.2 Klimadebat for almindelige mennesker og Californiens miljø-terminator
10. Bioethanol og USA 17
11. Konklusion 19

Uddrag

"1. Indledning
Produktion og forbrug af energi påvirker vores klima. Når vi afbrænder fossile brændstoffer,
flytter vi CO2 fra undergrunden op til atmosfæren, og resultatet bliver en global opvarmning. Den globale opvarmning kan få fatale konsekvenser for alle dele af verden.

Områder med hav-is og snedækket landskab er allerede begyndt at smelte, fordi den globale
temperatur stiger. Det vil få verdenshavene til at stige, hvilket kan forårsage oversvømmelser
af kystbyer og lavtliggende områder. Desuden er det forskernes skøn, at der
vil forekomme flere naturkatastrofer som tørke, skovbrande, hedebølger, tornadoer og
ekstrem nedbør, hvilket vil gå ud over både mennesker, dyr og plantevækst.

Lageret af
fossile brændstoffer vil også snart ophøre, og der kan derfor ingen tvivl være om, at nye
energiformer er yderst nødvendige for vores fremtid. Derfor er det vigtigt at finde en løsning
på problemet.
En løsning forudsætter internationalt samarbejde og omstilling til en CO2-neutral energiproduktion.
Det er derfor ikke uvæsentligt hvilken politik, der føres på området i de forskellige
lande. For at kunne gøre en forskel kræves det nemlig, at alle lande samarbejder.

Især store lande som USA, Indien og Kina kan være med til at gøre en stor forskel, da de
udleder en stor del af jordens CO2-udslip.

USA er det land, der udleder flest drivhusgasser. På trods af dette har man i USA stadig
ikke underskrevet Kyoto-aftalen, hvor man forpligter sig til at reducere udledningen af CO2
og drivhusgasser. Fordi USA udleder flest drivhusgasser, har USA's politik på området
også stor indflydelse på resten af verden.

Desuden er USA en stormagt og et forbillede
for mange lande. Det kunne derfor tænkes, at USA foruden at være en del af problemet
også kunne blive en del af løsningen – med andre ord, at USA kunne gøre en væsentlig
forskel. Derfor har jeg valgt også at inddrage USA, dets politik og energikultur i min opgave."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Bioethanol i Engelsk A og Biologi A

[2]
Bedømmelser
 • 26-02-2012
  Opgaven er okay, men der mangler kildehenvisninger og mange af henvisningerne virker ikke.
 • 14-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  God og gennemarbejdet opgave, super til inspiration!