SRO om bysociologi i Engelsk A og Samfundsfag B

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag B)
  • 12
  • 15
  • 3947
  • PDF

SRO om bysociologi i Engelsk A og Samfundsfag B

Studieretningsopgave (SRO) med fokus på bysociologi, gentrificering og kontraster i Danmark og England. Dette er gjort ved blandt andet at analysere digtet "My City" fra 2012 af George the Poet (George Mpanga).

SRO'en er skrevet i Engelsk A og Samfundsfag B.

Opgaveformulering
1) Redegør for ghetto og gentrificering begreberne- inddrag begreber som kapitalformer, segregation, habitus.

2) Analyser George The Poets My City med fokus på miljøbeskrivelse, form og struktur, poetisk sprog, budskab med mere. Kommenter også på Georges brug af kontraster.

3) Diskuter med inddragelse af artiklerne og George The Poets synspunkter hvordan gentrificering og byens kontraster påvirker menneskene i den. Kom ind på hvad politikernes rolle skal være i udviklingen af storbyerne.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Byens tendenser 3
Den kontrastfyldte by 6
Byfornyelse - god eller dårlig investering? 9
Samlet konklusion 13
Litteraturliste 14
Bilag (1) 15

Uddrag

Indledning
Under industrialiseringen oplevede man en stor omvæltning, da folk begyndte at vandre fra landet ind til byen for at bosætte sig. Siden midten af 1800tallet er det gået stærkt. I dag består verdenen af mange kæmpe byer med flere millioner indbyggere.
Det er ofte oppe i medierne at byerne har resulteret i en social adskillelse mellem forskellige klasser, da borgere med samme baggrund klynger sig sammen i kvarterer. I denne opgave vil jeg blandt andet undersøge denne tendens og by sociologi nærmere.

Byens tendenser

Ghettoer har siden 1516 flere gange været brugt til at isolere jøder fra det kristne samfund.
Dagen i dag tages ghetto begrebet stadig i brug. Ghettoer defineres ved, at det er kvarterer, hvor socioøkonomiske svage og etniske dominerer. I dag findes der 25 ghettoer i Danmark, som opfylder 3 ud af de 5 kriterier på den ghettoliste som Helle Thorning-Schmidt regeringen fremsatte i 2013 . Denne opdeling skaber områder, hvor der er tale om en tendens til social klyngdannelse som resulterer i, at borgerne i ghettoerne og resten af samfundets borgere afsondres fra hinanden. Denne segregation kan forårsage dårlig integration , da børnene fra ghettoerne får sværere ved at bryde den sociale arv, da de kun tilbringer tid med sociale grupper som har samme kapital tendenser og lignende habitus som dem selv.
...
Den kontrastfyldte by

George Mpanga offentliggorde i 2012 digtet ”My City” under kunstnernavnet “George The Poet”.
Allerede fra start bliver man gjort opmærksom på, at digtet kommer til at være subjektivt. Titlen indeholder pronomenet ”my”, hvilket selvfølgelig hænger sammen med, at George The Poet præsenterer hans kritiserende synsvinkel på kontrasterne i byen.
I stedet for at fokusere på det fysiske miljø, altså hvordan London ser ud, bliver der i højere grad lagt vægt på at beskrive det psykiske miljø, hvor samfund, personer, regler og uretfærdigheder er dominerende.
Blandt andet skriver George om... Køb adgang for at læse mere

SRO om bysociologi i Engelsk A og Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.