SRO om narcissisme og identitet i det senmoderne | Samf A og engelsk B

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
 • 12
 • 12
 • 3543
 • PDF

SRO om narcissisme og identitet i det senmoderne | Samf A og engelsk B

Studieretningsopgave (SRO) om narcissisme, socialisation og det senmoderne samfund. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og engelsk B og indeholder en analyse af Laschs beskrivelse af narcissme i det senmoderne. Dertil en analyse af The Libertines sang "Narcissist", hvorefter Giddens og andre samfundsteorektikeres syn på det senmoderne og individet diskuteres.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i Studienets kompendium om det senmoderne samfund.

Indhold

Indledning 3
Myten om Narcissos 3
Lasch's udlægning af Narcissisme 3
Den nye narcissist. 4
Psykologi og sociologi. 5
The Libertines' ”Narcissist”. 5
Analyse af ”Narcissist” 6
Anthony Giddens's modernitetsteori. 7
Giddens: Øget refleksivitet: alt er til diskussion 8
Giddens: Adskillelse af tid og rum 9
Vor tids socialkarakter. 10
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 12

Uddrag

Indledning
Med samfundsfag som hovedfag og engelsk som bifag vil der i denne opgave redegøres for hvordan Lasch ser fænomenet narcissisme, med henblik på at kunne sætte hans synspunkt op mod en sangtekst af The Libertines, ”Narcissist”, hvorefter der laves en analyse af sangen. Dernæst undersøges og diskuteres hvordan man med modernitetsteorien kan se på de samme fænomener med udgangspunkt i Anthony Giddens' ”Modernitetens dynamik”. Inden selve analysen af sangteksten, vil jeg redegøre for narcissismen, hvilket er essentielt for at kunne sætte det i relief til analysen af sangteksten, hvorefter der diskuteres Giddens synspunkt på fænomenet.

Analyse af ”Narcissist”
Carl Barat har valgt at belyse emnet narcissisme ud fra en rockmusikers optik. Figuren i sangen er en trendy mand, som søger det spændende liv efter at ha' været på arbejde. Han er træt af sit kedsommelige liv og vil være som modellerne han ser i magasiner og på væggene, fordi de lever et attraktivt liv. I omkvædet spørger Carl Barat om det ikke ville være kanon at være som Dorian Gray en enkelt dag, hvorefter han undrer sig ved ”Oh, what's so great to be Dorian Gray, Every day? Det er et spørgsmål om hvorvidt det er så fremragende at være som modellerne og de andre stjerner hver dag? Det kan jo også være bundet i en kritik at det celebre liv som han selv lever. Carl Barat har på nærmeste hold oplevet den hetz, der føres mod kendte mennesker, som ham selv og Pete Doherty i allerhøjste grad. De har hver især oplevet bagsiden af berømmelse, f.x. da medierne fandt ud af Doherty havde brudt ind i Barat's lejlighed og derefter blev idømt flere måneders fængsel. Det blev samtaleemne i en lang række tabloid aviser i hele Storbritannien.
”You're going to grow so old, Your skin so cold”. Her gøres op med den narcissistiske tankegang der bl.a. bunder i en frygt for alderdom og rynker. Personen i digtet deler den narcissistiske frygt for ... Køb adgang for at læse mere

SRO om narcissisme og identitet i det senmoderne | Samf A og engelsk B

[8]
Bedømmelser
 • 15-02-2010
  Okay analyse, men måske lidt tynd..
 • 19-01-2012
  Rigtig god opgave. går i detaljer.
 • 15-11-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  God dybde i opgaven.
 • 30-03-2011
  Virkelig god opgave.