SRO om ungdommen i det senmoderne samfund i engelsk B og samfundsfag A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
  • 10
  • 14
  • 5269
  • PDF

SRO om ungdommen i det senmoderne samfund i engelsk B og samfundsfag A

Opgave skrevet om ungdommen i det senmoderne samfund ud fra følgende problemformulering:

Problemformuleringen lød:
- Der ønskes en analyse af centrale temaer i filmen ”Thirteen”. Analysen ønskes perspektiveret til sangene: ”At Seventeen” og ”Modern Dance”.
- Med udgangspunkt i denne analyse ønskes dernæst en generel diskussion af vilkårene for unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund - herunder inddrages relationer til familie og andre gruppedannelser.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund i vores kompendium om senmoderniteten. Hvis du gerne vil have hjælp til at forstå Ulrich Beck, så kan du læse vores kompendium om hans teori.

Indhold

1. Abstract 2
2. Indledning 4
2.1. Problemformulering 4
3. Identitetsdannelse i det senmoderne samfund 5
3.1. Ungdommen i det senmoderne samfund 5
3.2. Sociologen Ulrich Beck 5
3.3. Socialisering og gruppeforhold 6
4. ”Thirteen” 7
4.1. Analyse af centrale temaer i filmen 7
4.2. Perspektivering til ”At Seventeen” og ”Modern Dance” 9
5. Vurdering 11
6. Konklusion 13
7. Litteraturliste 14

Uddrag

I henhold til ovenstående er det centralt at tage fat i de unges problemer vedrørende de mange valg samfundet stiller, samt hvilken tvivl denne stillingtagen medbringer unge i søgen efter identitet. Derfor vil der i opgaven indledningsvist være en redegørelse af Ulrich Becks udviklingsteori. Denne teori vil senere hen benyttes i en vurdering ud fra de centrale temaer, der finder sted i filmen ”Thirteen”. Derudover vil der i opgaven indledningsvis også være en redegørelse for ungdommen samt socialisering og gruppeforhold i det senmoderne samfund. Hvilket vil end ud i en diskussion af hvordan familien og gruppedannelser påvirker de unges identitetsvalg i det senmoderne samfund. Derudover er det også interessant, at perspektiverer temaerne i filmen til to sange, ”At Seventeen” og ”Modern Dance” af henholdsvis Janis Ian og Lou Reed... Køb adgang for at læse mere

SRO om ungdommen i det senmoderne samfund i engelsk B og samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.