SRO om ungdom og identitet | Samfundsfag A og Psykologi B

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
 • Ingen givet
 • 8
 • 1717
 • PDF

SRO om ungdom og identitet | Samfundsfag A og Psykologi B

Studieretningsopgave (SRO) om ungdom og identitet skrevet i fagene samfundsfag A og psykologi B.

Problemformuleringen lød:
1. Til start vil jeg redegøre for hvad identitetsdannelse og identitet er, og hvilke fordele og ulemper der er for at være ung i dag. Denne vil indeholde en redegørelse for både generelle teorier og konkrete eksempler.
2. Derefter vil jeg gennem analyse og fortolkning af engelsk tekst, påvise hvilke faktorer, der medvirker til at skabe hovedpersonens identitet og hvad der skaber unges identitet.
3. Og til sidst vil jeg vurdere hvilke problemer kan der opstå i forbindelse med unges identitetsdannelse i det senmoderne samfund.

Studienets kommentar

Opgaven er angivet som en SRO, men den skal ikke ses som et eksempel herpå, da den ikke opfylder kravene til en SRO jf. længden og opbygningen.

Indhold

Indledning + identitet………………………………………………………….. S. 1
Identitetsdannelse + konklusion….…………………………………………... S. 2-3
Fordele og ulemper ved at være ung + konklusion + samlet konklusion… S. 4-5
Analyse & fortolkning af Jeniffer Egan's ”The Stylist”………………………. S. 5
Litteraturliste……………………………………………………………………. S. 6

Uddrag

Identitetsdannelse i dag er et vigtigt emne, fordi vi lever i et senmodernistisk samfund. Dette stiller selvfølgelig store krav til det enkelte menneske/individ. Vores relationer er langt mere kompliceret i dag. I det senmodernistiske er sandheden ikke længere absolut og derfor skal vi også selv tage stilling til den viden og information, som vi dagligt modtager i større og større mængder.
Det er sværere at være ung i dag, end det var i tidligere generationer. Identitetsprocessen, som førhen næsten var givet på forhånd, er nu en lang og krævende proces. Man skal vide, hvem man er, hvad man vil med sig og selv og sit liv, hvor man er på vej hen og hvad man har lyst til. Derfor er det vigtigt at forstå processen, at skabe sin identitet, så man ikke farer vild, som mange gør nu til dags. Identitet er i sig selv et projekt... Køb adgang for at læse mere

SRO om ungdom og identitet | Samfundsfag A og Psykologi B

[2]
Bedømmelser
 • 30-10-2010
  Mangler teoretisk dokumentation - en gang sludder
 • 20-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  super godt fyldestgørende opgave

Materialer relateret til SRO om ungdom og identitet | Samfundsfag A og Psykologi B.