SRO om samfund, socialisering og identitet i samf A og eng B

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk B, Samfundsfag A)
 • 10
 • 15
 • 4025
 • PDF

SRO om samfund, socialisering og identitet i samf A og eng B

Studieretningsopgave (SRO) om samfundets betydning for identiteten. Opgaven er skrevet i fagene samfundsfag A og engelsk B. Opgaven bruger blandt andet Giddens teori om det senmoderne samfund.

Indhold

1.0 abstract 2
2.0 indledning 4
3.0 Socialisering i det senmoderne samfund 5
3.1 Anthony Giddens 5
3.2 Teorien - Skriv din egen biografi 6
3.3 Pierre Bourdieu 7
3.4 Teori – De tre kapitaler 7
3.5 Sammenligning af Giddens & Bourdeiu 8
4.0 Analyse og fortolkning af engelske noveller 8
4.1 The North London Book of the Dead 9
4.2 The Red Line 11
5.0 Diskussion 13
6.0 Konklusion 14
7.0 Litteraturliste 15
7.1 Faglitteratur 15
7.2 Skønlitteratur 15

Uddrag

Vi lever I et samfund, hvor forholdet mellem samfund og identitetsdannelsen er det grundlæggende samtaleemne i sociologiske teorier. Samfundsteoretikerne Anthony Giddens' og Pierre Bourdieus syn på dette forhold er vidt forskellige. Selvom vores institutionaliserede traditioner har fået mindre betydning i vores senmoderne samfund findes de stadig. Spørgsmål er blot, hvor stor indflydelse de har på vores måde at agere og navigere i samfundet, samt på vores opbyggelse af identitet.
Vi lever i et samfund, der oftest kaldes det senmoderne, postmoderne – eller informationssamfund. De er mere eller mindre ens, og kendetegner en ny type af samfund efter industrialiseringen i 1900 tallet, der tror på den menneskelige fornuft. Dog indikerer ordet post-moderne (efter-moderne), at det moderne samfund ikke længere eksisterer, hvilket må siges ikke at være sandt, da dele af vores samfund stadig trækker tråde tilbage til det traditionelle. F. eks kongehuset. I løbet af de sidste 30 år har vilkårene for individets identitetsdannelse ændret sig radikalt. Giddens beskriver i Modernitetens konsekvenser flere årsager og udviklinger i samfundet til dette. bla. Globalisering, der har ført til opbrud i de traditionelle normer og værdier. En øget individualisering, øgede menneskeskabte risici, øget polarisering i samfundet samt, at alle livsområder er præget af valg og refleksivitet. Ændringen af familiestrukturen har tilmed fundet sted, hvilket har betydet, at individet i højere grad opbygger sin identitet i samfundet frem for i hjemmet. Ud fra denne betragtning af det senmoderne samfund vil, der i opgaven blive undersøgt, hvorledes samfundets udformning har betydning for identitetsdannelsen. Opgavens teoretiske del vil tage udgangspunkt i Anthony Giddens' og Pirre Bourdieus sociologiske teorier beskrevet i Klassisk og Moderne Samfundsteori, samt div. Undervisningsbøger og faglitterære tekster. Begge teorier vil blive redegjort for og sammenlignet. Opgaven vil tilmed bestå af en analyse og fortolkning af to selvvalgte engelsksprogede noveller for at inddrage konkrete eksempler af socialiseringen i det senmoderne samfund. Opgavens sidste del vil bestå af en diskussion, der tager udgangspunkt i en selvvalgt faglitterær tekst... Køb adgang for at læse mere

SRO om samfund, socialisering og identitet i samf A og eng B

[3]
Bedømmelser
 • 10-02-2011
  Ok. Kunne godt have tænkt mig lidt mere samfundsfaglig diskussion :-) Ellers udmærket.
 • 16-12-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  .................................................................
 • 17-11-2011
  god inspiration, godt velformuleret