SRO om finanskrisen | Samfundsfag A og erhvervsøkonomi C

SRO om finanskrisen | Samfundsfag A og erhvervsøkonomi C

Studieretningsopgave (SRO) i erhvervsøkonomi C og samfundsfag A om finanskrisen med specielt henblik på udviklingen i USA. Den indeholder også en virksomhedsanalyse af H&M og hvordan virksomheden er blevet påvirket af krisen. Medvidere følger sidst en diskussion over tiltag, man under finanskrisen kunne have gjort brug af.

Problemformulering:
1) Redegør for den igangværende økonomiske krises udvikling og makroøkonomiske konsekvenser.
2) Undersøg krisens påvirkning af en selvvalgt virksomhed, og undersøg hvilke tiltag virksomheden har taget for at imødegå krisens udfordringer.
3) Diskutér hvilke politiske initiativer, der kan mindske risikoen for eller konsekvenserne af kommende økonomiske kriser - inddrag her både det mikroøkonomiske og det makroøkonomiske perspektiv.

Lærers kommentar

Karakterene blev fordelt således:
Samfundsfag, redegørelse: 7+
Erhvervsøkonomi, analyse: 10-12
Samfundsfag, diskussion: 7

Redegørelsen burde suppleres grundigere med de øvrige 5 nøglebegreber for økonomi: BNP, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalance og offentlig saldo.

Uddrag

Vi kender alle til USA's størrelsesorden. Efterhånden har staten opnået en unipolær rolle og dermed har den i en årrække besiddet den største økonomi i verden. Som et led i globaliseringen har diverse landes økonomier gradvist tilbundet hinanden i form af bla. eks-og import. Det kommer derfor ikke bag på nogen at et land som USA med verdens største økonomi, er kernen og føreren for den globale økonomi. Når kernen af en så stor en pengepung begynder at briste, er det uundgåeligt ikke at trække resten af verden med. Det giver effekt på det globale erhvervsmarked, både på godt og ondt, og virksomhederne er dertil nødt til at iværksætte vækststrategier i forhold til det påvirkede marked, for at imødekomme krisen på bedste vis. Ikke alene er erhvervsmarkedet sat på arbejde, men også de politikerne, og dermed de danske, har gennem krisetiden prøvet at udarbejde planer og tiltag for hvordan Danmark skal tackle krisen og samtidig være blandt verdens bedste lande... Køb adgang for at læse mere

SRO om finanskrisen | Samfundsfag A og erhvervsøkonomi C

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRO om finanskrisen | Samfundsfag A og erhvervsøkonomi C.