SSO om psykoser

SSO om psykoser

SSO om psykoser

Opgaveformulering

At finde ud af hvad en psykose egentlig er, har været et mysterium for mange. I denne opgave vil der blive inddraget forskellige psykologiske og biologiske teorier, for at belyse nogle af de bud der findes på, hvordan det psykotiske sygdomsforløb udvikler

Indhold

Indledning 3
1 Generelt om psykoser 4
1.1 Hvad er en psykose 4
1.2 Forskellige typer psykoser 5
1.2.1 Skizofrenierne 5
Paranoid skizofreni 8
Hebefren skizofreni/hebefreni 8
Kataton skizofreni 8
Simple skizofreni 9
Udifferentieret skizofreni 9
Post skizofren depression 9
Skizofren residual-tilstand 9
1.2.2 Psykotisk mani og depression/maniodepressivitet 10
1.2.3 Skizo-affektive psykoser 11
1.2.4 Akutte psykoser (reaktive psykoser) 11
1.2.5 Organiske psykoser 12
1.2.6 Stof- og abstinenspsykoser 12
1.3 Årsager til psykoser 12
1.4 Behandlinger af psykoser 15
2 Jakobs psykoseforløb 18
3 Konklusion 20
Litteraturliste 21
Litteraturliste 22
Bilag 1: Diagnose af skizofreni ifølge ICD 10
Bilag 2: Positive og negative symptomer
Bilag 3: Sårbarhedsmodel
Bilag 4: Hjernens kemiske stoffer
Bilag 5: Gamle & atypisk antipsykotika

Uddrag

1 GENERELT OM PSYKOSER
1.1 Hvad er en psykose

Ordet psykose stammer fra græsk og betyder sindssygdom . En psykose er altså ikke en fysisk sygdom, men derimod en sindslidelse. Den psykotiske lidelse hører til gruppen af alvorlige sindsli-delser. Denne kategori indeholder groft sagt psykose og neurose .

Ved psykotisk lidelse mister den ramte person evnen til at skelne virkeligheden fra det uvirkelige . Dette vil sige, at personen ikke kan skelne mellem, hvad der er egne følelser og fantasier, og hvad der forgår i den virkelige verden. I mange tilfælde har personen også manglende sygdomserken-delse, hvilket vanskeliggør behandling (se kapitel 1.4). Dertil kommer, at psykotiske tit har svært ved at formulere sig og tit er lukket for kontakt til omverden .
I modsætning til neuroser er der ved psykoser tale om en påvirkning af hele personligheden4 . Dog hævder en kilde, at én del af personligheden kan være psykotisk, mens resten er ”normal” . Hos den psykotiske er jeg'et svagt, idet fortrængninger ikke kan holdes i underbevidstheden og dermed bliver en del af det bevidste, uden at patienten ved det. Dette kan vises ved hjælp af Freuds per-sonlighedsmodel ”Ægget”, hvor id'et/det'et fylder mere end ved en person, der ikke lider af en psy-kisk sygdom. Samtidig er den markante grænse mellem jeg'et og id'et/det'et blevet mere flydende, de to elementer går mere ind i hinanden .
Da der er tale om en mental lidelse, forekommer der ikke nogen fast form/model, hvor alle symp-tomer skal være opfyldt, for at der er tale om en psykose. Ligeledes kan ”normale” personer også have nogle af symptomerne, det afgørende er graden og antallet af disse5... Køb adgang for at læse mere

SSO om psykoser

[16]
Bedømmelser
 • 27-05-2011
  Ok opgave, men manglede en problemformulering. der er lidt justeringer, men ellers fin.
 • 09-10-2003
  velskrevet og let forståligt. Anvender kilder på alt. God opgave.
 • 07-11-2014
  Givet af Pædagogstuderende på 4. semester
  rigtig rigtig fin opgave med mange fede aspekter i tak
 • 29-01-2008
  super god opgave hjalp mig på sporet igen