SSO om Incest i Psykologi

SSO om Incest i Psykologi

SSO i Psykologi om incest. Opgaven kommer ind på en redegørelse for incest og myter om incest. Derudover kommer den ind på de psykiske konsekvenser for ofrene for incest.

Studienets kommentar

Opgaven mangler en indledning.

Indhold

Indledning 1
Incest 2
Redegørelse 2
Myter om incest 3
Incest som et omsorgssvigt 4
Psykiske konsekvenser 5
Forsvarsmekanismer 5
På kort sigt 6
På lang sigt 8
Har det nogen betydning, hvorvidt incesten sker I den tidlige barndom, barndommen eller ungdommen? 9
Sociale konsekvenser 12
Parforhold 12
Skolegang 13
Vennekreds 12
Egne børn 13
Konklusion 13
Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
Et seksuelt overgreb på et barn dækker over mange begreber, deriblandt incest. I de seneste år har man hørt om en del overgreb af karakteren incest, men også så mange andre former for seksuelle overgreb på børn. Ser man blot 20-25 år tilbage, var seksuelle overgreb på børn et helt ukendt fænomen. Set i et historisk perspektiv satte forskningen af seksuelle overgreb for alvor i gang i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne. Bagved denne forskning af seksuelle overgreb på børn, lå en grusom erkendelse, nemlig opdagelsen af at der var børn, der blev mishandlet. Denne erkendelse skete på samme tid som kvindernes frigørelse, og det fik dermed kvinderne til at stå frem og fortælle om seksuelle overgreb de havde været udsat for i barndommen. Dermed satte forskningen om seksuelle overgreb på børn for alvor i gang. Kvindernes udsagn blev mødt med en del kritik, og blev derfor diskuteret op gennem 70'erne, hvor man i slutningen af 70'erne måtte erkende, at overgrebene virkelig fandt sted. Først i starten af 80'erne begyndte man at tale om seksuelle overgreb på drenge, og man måtte i slutningen af 80'erne se i øjnene at 1/3 af ofrene for seksuelle overgreb var drenge.
Denne erkendelse af at de seksuelle overgreb rent faktisk fandt sted har både været på godt og ondt. Sådan et emne er i virkeligheden ikke noget, man har lyst til at blive bekendt med. Men på den anden side må man bare lære at indfinde sig i det, for de seksuelle overgreb sker desværre hele tiden. Det gode ved erkendelsen er, at det er blevet lettere for ofrene at stå frem og fortælle om deres problemer, og dermed få løst deres indre konflikter. Hermed er det ikke sagt, at det i dag er let for ofrene at konfrontere den/de personer, der har udsat barnet for disse overgreb - det er blot blevet lettere for dem. Grunden til det er, at man i dag bliver nødt til at vurdere muligheden for, at det seksuelle overgreb offeret fortæller om, rent faktisk har fundet sted. Da det er blevet erkendt, at de seksuelle overgreb finder sted, kan man ikke tage nogen chancer. Derfor bliver offerets historie taget imod med åbne arme, og ikke med kritik, som det ville være blevet for blot 20-25 år siden.
Opdagelsen af de seksuelle overgreb har altså gjort det nemmere for offeret, og sat krænkeren i en vanskelig position. En person der begår seksuelle overgreb på børn, kan umuligt fungere i nutidens samfund. Det ses tydeligt i de danske fængsler. De indsatte der har voldt børn skade, er typisk dem, der får den hårdeste hverdag inden for fængslets fire vægge. Man har så tit hørt om personer, der er indsat for seksuelle overgreb på børn, bliver tæsket og endda voldtaget af de andre indsatte. På den måde kan man virkelig få en forståelse for, hvordan folk i nutidens Danmark ser på seksuelle overgreb på børn. Nok er emnet blevet accepteret, og nok har vi erkendt at disse mennesker, der begår så store forbrydelser mod et uskyldigt ban, findes. Men én ting der stadig ikke accepteres er, at disse folk findes. De vil aldrig blive accepteret i vores samfund.
De seksuelle overgreb er altså gået fra at være et tabu, både som konkret handling, men også som udtalt mistanke, til at være et emne der uden problemer kan diskuteres. Tidligere var seksuelle overgreb et fænomen, der blev betragtet som sjældent forekommende, og problemet var stort set ukendt. Hvorimod man i dag jævnligt hører om episoder, hvor børn er blevet udsat for seksuelle overgreb. Folk væmmes stadig ved det, men vi har lært at leve med, at problemet findes... Køb adgang for at læse mere

SSO om Incest i Psykologi

[1]
Bedømmelser
  • 10-03-2010
    det er en ok opgave men en ok karakter