SSO om tvangsfjernelse

SSO om tvangsfjernelse

SSO i Psykologi om tvangsfjernelse.

"Jeg har valgt at skrive om emnet Tvangsfjernelse af børn. Herunder vil jeg give en beskrivelse af hvad en tvangsfjernelse er, pædagoger og læreres indflydelse på tvangsfjernelsen, og med baggrund i de psykologiske udviklingsmodeller, hos henholdsvis Mahler, Bowlby og Stern, vil jeg beskrive hvorfor man tvangsfjerner børn, og hvilke omstændigheder der kan være til stede når børnene fjernes fra deres biologiske forældre.
Jeg vil dernæst lave en beskrivelse og analyse af en udvalgt case, hvor jeg bruger en af de psykologiske udviklingsmodeller fra ovenstående (Stern). Jeg vil under dette beskrive moderens rolle i forhold til barnet.
Til sidst vil jeg med henblik på en diskussion beskrive, hvad jeg mener man burde gøre for børn ved henholdsvis en sen og en tidlig anbringelse."

Studienets kommentar

Der er tale om en SSO efter gammel bekendtgørelse

Indhold

Indledning s. 2

Spørgsmål 1
Tvangsfjernelse med eller uden forældres samtykke s. 3

Pædagogens og lærerens indflydelse s. 4

Hvorfor fjernes børn fra hjemmet? s. 5

Mahler, Bowlby og Sterns synspunkt på spædbørn s. 7

Spørgsmål 2
Case s. 8

Beskrivelse af Lorentz Lindemanns udvikling s. 9

Omsorgssvigtende forældre s. 10

Sterns udviklingsmodel s. 11
- 0-2 Måneder – Følelsernes verden (der gryende selv) s. 11
- 2-6 Måneder – Den nære sociale verden (Kærneselvet) s. 11
- 7-15 Måneder – Sindslandskabernes verden (Det sociale selv) s. 12
- 18-30 Måneder – Ordenes verden (Det verbale selv) s. 12
- 3-4 År – Historiernes verden (Det historiske selv) s. 12

Spørgsmål 3
Tidlig tvangsfjernelse s. 13

Kan det passe? s. 14

Sen tvangsfjernelse s. 15

Konklusion s. 17

Litteraturliste s. 18

Bilag
Bilag 1 s. 19

Bilag 2 s. 20

Uddrag

Tvangsfjernelse med eller uden forældres samtykke

Afgørelsen for en tvangsanbringelse kan først indtræffes, når man har afgjort og vurderet, at problemet ikke kan løses i hjemmet. Her er en tvangsfjernelse altså den allersidste udvej. Et anbragt barn koster kommunen ca. 500.000 kr. om året, men når man sidder med en sag, er opgaven at tænke på barnets ve og vel og ikke på økonomien .

Kommunen kan vælge, at anbringe barnet med eller uden forældrenes samtykke.
Vælger kommunen, at anbringe barnet uden forældrenes godkendelse, kan det være af årsag til barnets sundhed og/eller senere udvikling – altså omsorgssvigt.
Omsorgssvigt kan bl.a. være, hvis barnet har lidt psykisk eller fysisk skade påført af barnets nære voksne (ex. ved vold, seksuelle overgreb eller ved manglende kontakt - forsømmelse), hvor skaden er i en sådan grad, at den hindrer barnets senere udvikling . Statistikker viser, at det kun er 10 procent af alle sager der udmunder i tvangsfjernelse uden forældrenes samtykke .

En tvangsfjernelse kan være så akut, at det hele sker inden for en kortfattet periode. Formanden for børn og unge udvalget kan enstemmigt træffe beslutningen om en tvangsfjernelse, hvis det konkluderes at situationen er akut.

Pædagogens og lærerens indflydelse

Pædagogerne er oftest dem som først kommer til at stifte bekendtskab med situationen, hvis et barn lever under kummerlige forhold, da det er dem som har den største omgang med barnet i det daglige.
Børn vil som regel ”handle” på de oplevelser de har haft, hvilket både kan være positivt og negativt. I børnehaven kan det fx komme til kende når børnene leger ”far, mor og børn”. Hvis barnet giver dukken tæv, kan det fortælle noget om hvad der foregår hjemme hos familien. Dette vil naturligvis også være udtryk for barnets almindelige behov for aggression . Hvis pædagogen fornemmer at der er noget galt, fx ved at disse lege bliver ved med at forekomme, har han eller hun pligt til at underrette kommunen eller de sociale ... Køb adgang for at læse mere

SSO om tvangsfjernelse

[2]
Bedømmelser
  • 14-05-2006
    God opgave
  • 10-03-2004
    okay..