SSO om Mobning

 • HF 2. år
 • SSO (Psykologi C)
 • 4
 • 11
 • 2039
 • PDF

SSO om Mobning

SSO i Psykologi C om mobning og "Er mobning blandt voksne et problem på danske arbejdspladser?". SSO'en indeholder en redegørelse af hvad mobning er, hvorfor man mobber og hvilke konsekvenser der er som følge af mobning.

Indhold

Indledning:
Kilder om omfanget af mobning på danske arbejdspladser:
Mobning psykologisk set:
Mobning i faser– en leder mobber en ansat.: (Tim Field – forfatter, oprettede det britiske National mobning på arbejdspladsen Advice Line i 1996)
Konklusion:
Litteraturliste:

Uddrag

Indledning:
I de seneste år har det vist sig at mobning ikke kun er noget der forekommer blandt skolebørn, men også på arbejdspladsen. Mobning påvirker det psykiske arbejdsmiljø i en negativ retning, Problemet ligger ikke kun hos ofret men også hos de andre medarbejdere. Mobning er et samfundsmæssigt problem da det kan medføre sygemeldinger og fyringer. Mobning kan medføre et dårligt helbred og manglende trivsel på arbejdspladsen.

Kilder om omfanget af mobning på danske arbejdspladser:

Arbejdsmiljøinstituttets repræsentative kortlægning af danskernes psykiske arbejdsmiljø fra 2004 viser, at Hver 12. danske lønmodtager er blevet mobbet på arbejdspladsen inden for det sidste år. Det svarer til 8,3 procent af de danske arbejdere.

De fleste ofre mobbes af kolleger, og en mindre del mobbes af lederen. Ca. 2 procent mobbes op til flere gange om ugen. Undersøgelsen viser, at mobning ikke kun rammer ''specielt udsatte'' men alle grupper af lønmodtagere i alle arbejdsområder.

I 2004 foretog Gallup en undersøgelse for HK-magasinet Delta. Denne undersøgelse viste, at ca. hver 10. af HK's 375.000 medlemmer er blevet mobbet inden for de sidste 12 måneder, og hver femte har set en kollega blive mobbet.

I efteråret 2005 offentliggjorde Arbejdsmiljøinstituttet en undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i Danmark. Undersøgelsens resultater viste, at op imod 8-9 % har været udsat for mobning på arbejdspladsen i et eller andet omfang inden for det seneste år. Ud af undersøgelsens 4.300 deltagere, angiver hver 12. ansatte, at de er udsat for mobning på arbejdspladsen.

I 2005 blev der lavet en undersøgelse fra Ledernes Hovedorganisation, som viste at hver sjette ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Mobning

[3]
Bedømmelser
 • 27-09-2012
  Givet af Studerende på 3. år
  fin hjælp til at komme i gang :)
 • 12-06-2013
  d,cæx,æædæc,æds,æd,æsd,æsæd,æs
 • 23-10-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  den er god til hjælp :)