SRP om Politisk Kommunikation i Historie og Samfundsfag

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 12
 • 22
 • 7284
 • PDF

SRP om Politisk Kommunikation i Historie og Samfundsfag

SRP'et omhandler emnet politisk kommunikation, med udgangspunkt i mediernes historie fra firbladsystemet og frem, og over i en generel analyse af nutidens politiske kommunikation, og slutter af med en diskussion af Venstres - og specielt Anders Foghs - politiske kommunikation. Jeg skrev SRP i fagene Historie A og Samfundsfag A.

Elevens kommentar

Diskussionen kan (ud fra egen mening) dog godt forbedres en del.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven indeholder ikke et abstract.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Udviklingen i den politiske kommunikation 3
Firbladssystemet og bladdøden 3
De elektroniske medier – fra ansigt-til-ansigt-kommunikation til massemedieret kommunikation 4
Kampagneformens tre faser 7
Politisk kommunikation i dag 7
Politiske aktører og borgerne 7
Politiske aktører 8
Borgerne 9
Mediernes rolle – den 4. statsmagt? 9
Professionalisering 9
Den 4. statsmagt 10
Spin 11
Strategier 11
Framing, priming og timing 12
Newspeak 13
Kritik 14
Valgkampe 14
Kampagneform 14
Kampagnestrategi 15
Populisme 16
Venstres kommunikationsform 17
Konklusion 20
Litteraturliste 21
Bilag 22
Figur 1 22

Uddrag

Indledning:
Politisk kommunikation har en afgørende betydning for den politik, der bliver ført rundt omkring i landet og ikke mindst på Christiansborg.

Politisk kommunikation i form af deres eksterne kommunikation har som sådan altid været en stor del af politik, men måden og nødvendigheden af den har – specielt siden 1950'erne – ændret sig markant. Politisk kommunikation går i dag på helt andre virkemidler, end det gjor-de i starten af demokratiets historie.

Fremgangsmåden for opgaven vil være at starte med en historisk gennemgang af den politiske kommunikation, hvorefter det vil blive koncentreret til nutidens politiske kommunikation med fokus på den eksterne kommunikation både under valgkampe og mellem valgkampe.

Med opgaven ønskes netop en belysning af, hvordan den politiske kommunikation har udviklet sig fra ca. 1950 til i dag – både når det gælder den almindelige kommunikation, og under valg, hvor der normalt bli-ver brugt helt andre virkemidler og metoder for at nå ud til vælgerne.

Men for at kunne forstå udviklingen i den politiske kommunikation, bliver man også nødt til at se på nogle af de faktorer før 1950, der har lagt op til denne ændring.

Til sidst kommer en vurdering og diskussion af partiet Venstres måde at kommunikere på – her med fokus på Anders Fogh Rasmussen, og den måde, hvorpå han er karakteristisk... Køb adgang for at læse mere

SRP om Politisk Kommunikation i Historie og Samfundsfag

[26]
Bedømmelser
 • 10-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er god inspiration til din redegørelse ingen tvivl om dette, men det er godt nok en mangelfuld opgave, som aldrig i mands-minde har kunne give 12. Der er 18 sidder tekst, 12 af dem er redegørelse. Jeg vil ikke anbefale nogen at bruge denne opgave som inspiration til andet end teorien og sproget. Alle de vigtigste ting i en SRP mangler.
 • 13-11-2010
  Jeg vil anbefale opgaven, da der er en god struktur ift. emnet og har været en del brugbar for mig. Den indeholder gode pointer, som er skrevet på en god måde.
 • 29-04-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  god opgave, lidt forvirende
 • 01-11-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget flot opgave!!!!!