SRO om naturkatastrofen Katrina | Samfundsfag A og Naturgeografi B

SRO om naturkatastrofen Katrina | Samfundsfag A og Naturgeografi B

Studieretningsopgave (SRO) om Orkanen Katrina, skrevet i Samfundsfag A og Naturgeografi B.

Indledning/problemformulering:
Denne opgaves emne er Orkanen Katrina, som jeg arbejder med ud fra en såvel naturgeografisk som samfundsfaglig indgangsvinkel. I opgaven ønsker jeg indledningsvis at redegøre for tropiske orkaners generelle opståen samt redegøre for hvordan Katrina helt konkret er forekommet. Dernæst vil jeg forsøge at undersøge hvordan og hvor hårdt samfundet i Louisiana er ramt samt hvilke ændringer der kan iagttages i området. Afslutningsvis vil jeg vurdere, om man på nogen måde kunne have mindsket de konsekvenser orkanen fik for samfundet.

Lærers kommentar

Et okay fagligt niveau, men de formelle krav som fodnoter og indholdsfortegnelse er ikke opfyldt, hvilket trækker ned.

Indhold

Indledning/Problemformulering
En topisk orkans dannelse
Orkanen Katrina
De samfundsmæssige konsekvenser
Hvad kunne der gøres?
Litteraturliste

Uddrag

Lad os starte med at slå helt fast, at ordet orkan er egentlig blot en betegnelse for en vindhastighed på mere end 32,7 m/s. En tropisk orkan fødes, som navnet hentyder, i troperne. Orkaner kan ikke opstå uden den afbøjede kraft som forekommer ved jordens rotation; Corioliskraften. Denne er lig 0 på ækvator og orkaner kan derfor kun dannes omkring 10° på begge sider af ækvator, samt kun over have der er mindst 27°C varme. Her starter orkanen i forbindelse med skydannelse; altså et uvejr samler sig over havene. Når der så stiger varm fugtig luft op fra de varme have, dannes der et lavtryk når den varme luft rammer den kolde i de højere luftlag. Lavtrykket udbygges nu hele tiden ved øget opstigninger og fordampninger over de varme havområder og midt i orkanen dannes et såkaldt ”orkanens øje”, hvor der eksisterer et meget kraftigt lavtryk... Køb adgang for at læse mere

SRO om naturkatastrofen Katrina | Samfundsfag A og Naturgeografi B

[3]
Bedømmelser
 • 17-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  den var brugbar og god til det jeg skulle skrive om :)
 • 31-01-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  meget indholdsrig men mangler kilder
 • 01-09-2014
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa