Tropiske Orkaner - Rapport i Naturgeografi

 • STX 3.g
 • Naturgeografi C
 • 12
 • 9
 • 2222
 • PDF

Tropiske Orkaner - Rapport i Naturgeografi

Dette er en rapport om tropiske orkaner, der redegør for, hvordan tropiske orkaner opstår. Vi kommer ind på, hvordan man måler vind og redegør for orkanen Ike.

Indhold

Det globale vindsystem 2
De tropiske orkaners betingelser 2
Udvikling fra tropisk forstyrrelse til tropisk orkan 2
Navngivning 2
Måling af vind 2
Orkanens bevægelse 3
Tidslinje over Ike’s bedrifter: 3
Ike rammer Island (Den 17.sep.) 5
Ekstra tropisk lavtryk 5
Konsekvenserne af Ike 6
Bilag 6

Uddrag

Solen og jordens rotation er de faktorer der ligger til grund for vindsystemerne som vi kender dem i dag. Solen opvarmer jordens overflade og atmosfære, og pga. jordens aksens hældning og jordens krumning sker der en ulige opvarmning, hvilket skaber høj- og lavtryksområder, som opstår og går til grunde i en vedvarende cyklus. Vinden bevæger sig altid fra højtryk til lavtryk, drevet af trykfor-skellen. Corioliskraften er også en vigtig faktor når man snakker om det globale vindsystem. Denne kraft skabes pga. jordens rotation og påvirker alt hvad der bevæger også luftstrømmene der afbøjes, til venstre på den sydlighalvkugle og til højre på den nordlighalvkugle. Resultatet af dette er det vindmønster vi ser på vores planet... Køb adgang for at læse mere

Tropiske Orkaner - Rapport i Naturgeografi

[3]
Bedømmelser
 • 09-12-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Ganske fin opgave! - De første fire sider giver en god beskrivelse af orkaners opførsel. + Opgaven er godt formuleret!
 • 29-10-2009
  Har sprogligt mange mangler.
 • 05-05-2013
  Okay opgave, men 12?